Georg Andrén, landshövding i Värmlands län

Georg Andrén, landshövding i Värmlands län
Demokrati, rättvise- och jämställdhetsfrågor har alltid varit i fokus för Georg Andrén. Vilka erfarenheter tar Georg med sig när han nu bytt den internationella arenan till ett mer nationellt och lokalt uppdrag som landshövding i Värmlands län? Hör hur Georg lyckats kombinera sin aktivism med sin roll som statlig myndighetsperson. Hur kan den offentliga sektorn bli effektivare? Vad kan hända om man inte lyssnar in kulturen på en arbetsplats? Och varför är tron på flickan nödvändig för en ljus framtid? Lyssna på Georg Andrén i Miller möter ledare. Avsnittet spelades in den 27 november 2020.
Länk till media

Suzan Hourieh Lindberg - vd, The Social Few

Suzan Hourieh Lindberg - vd, The Social Few
Idag är det affärskritiskt att ha ett inkluderande ledarskap. Suzan Hourieh Lindberg, vd på tillväxtbyrån The Social Few, och med stor erfarenhet av mångfaldsfrågor förklarar varför. Vilka vinster får en organisation av att mäta olika perspektiv istället för att koppla in känslor? Hur kan företag bättre spegla dagens Sverige? Och hur blir jag som ledare av med mina omedvetna fördomar? Lyssna på Suzan Hourieh Lindberg i Miller möter ledare. Avsnittet spelades in den 24 november 2020.
Länk till media

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter
Klimatkrisen är ”världens största nyhet” och i sin roll som journalist, författare och kulturchef är Björn Wiman en stark röst för behovet att snabbt ställa om till ett hållbart samhälle. Hur ska man förhålla sig som ledare inför klimatförändringen? Är det rätt av DN att låta Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag? Och vad hände bakom kulisserna när redaktionen ”tryckte på knappen” till den stora granskningen av anrika Svenska Akademien? Lyssna på Björn Wiman i Miller möter ledare.
Länk till media

Sätt fart på löneprocessen

Sätt fart på löneprocessen
För många chefer är lönebudget och lönerevision ett svart moln som hänger över vardagen. I den här podden får du experternas bästa råd för hur du skapar engagemang för löneprocessen, som leder till verksamhetsutveckling. Medverkande är Peder Bertilsson, lönestrateg, Maud Harberg, chefsrådgivare. Samtalet leds av Ledarnas chefsutvecklare Annika Pernikliski.
Länk till media

Maria Wetterstrand – vd Miltton Europe, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Maria Wetterstrand – vd Miltton Europe, tidigare språkrör för Miljöpartiet
Maria Wetterstrand lämnade politiken för att bli konsult och grön samhällsdebattör som hjälper företag och organisationer att vässa sitt hållbarhetsarbete. Så hur kan svenska chefer och ledare bidra i en grön omställning? När ska företag skryta om sitt hållbarhetsarbete? Och varför lämnade hon det politiska ledarskapet? Lyssna på Maria Wetterstrand i Miller möter ledare. Avsnittet spelades in den 14 oktober 2020.
Länk till media

Måste chefen jobba 24/7?

Måste chefen jobba 24/7?
Är det chefens plikt att alltid svara i telefon och att alltid vara redo att rycka in? Kan du få ersättning för att du tvingas ha möten på natten med kollegor i en annan tidszon? I den här podden tar vi upp vad lagar och regler säger om tillgänglighet utanför arbetstid. I podden samtalar Ledarnas chefsutvecklare Annika Pernikliski med Ledarnas chefsrådgivare Maud Harberg.
Länk till media

Skapa balans i chefsvardagen

Skapa balans i chefsvardagen
Svenska chefer älskar sitt jobb – nio av tio chefer tycker att deras jobb är meningsfullt. Men trots det anser bara tre av tio chefer att de har ordentligt med tid för att ta hand om och utveckla sina medarbetare och sin verksamhet. Men det behöver inte vara så. Lyssna på Chefsrådgivarnas råd om vad du som chef kan göra för att skapa en hållbar situation i ditt arbete. I programmet medverkar Ledarnas experter: ledarskapsutvecklare Anki Udd och chefsrådgivare Ove Ekerbring tillsammans med programledare och chefsutvecklare Annika Pernikliski.
Länk till media

Mellanchefens dilemma

Mellanchefens dilemma
Att vara chef kan innebära stort eget ansvar och möjlighet att driva förändringar. Men som mellanchef slits du ofta mellan kraven uppifrån och dina medarbetares önskemål. I det här avsnittet får du råd om hur du hanterar situationer som uppstår när du lir chef över dina tidigare kollegor. Ett annat ämne är delegering och hur du kan undvika att bli alltför engagerade i detaljfrågor och sitta med i alla möten. I podden hör du Ledarnas chefsrådgivare Anna Widing och avsnittet leda av Annika Penikliski, chefsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Chefer om framtiden: Så påverkas ledarskapet av pandemin

Chefer om framtiden: Så påverkas ledarskapet av pandemin
Plötsligt tvingas många verksamheter arbeta på distans, samtidigt som chefer vana att arbeta i högkonjunktur ställs inför helt nya utmaningar. I ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare samtalar Andreas Miller med två gäster, forskaren Joakim Wernberg och Sandviks Nina Åxman, Framtidens kvinnliga ledare 2010. Avsnittet tar avstamp i Ledarnas framtidsrapport I förändringens riktning. Joakim Wernberg är fil. dr. i ekonomisk geografi och rapportförfattare. Forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds universitet. Nina Åxman är vp global operations på Sandvik Rock Tools. Andreas Miller är förbundsordförande Ledarna. Avsnittet spelades in den 12 juni 2020.
Länk till media

Coronapandemin: Special om varsel, uppsägningar och trygghetssystemet

Coronapandemin: Special om varsel, uppsägningar och trygghetssystemet
Vad innebär ett varsel och vad händer efter att arbetsgivaren varslar? Vad ska jag tänka på om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist och vilka trygghetssystem finns? I det här specialavsnittet tar vi upp aktuella frågor om varsel, uppsägning och det stöd som bland annat fackliga organisationer erbjuder. Podden diskuterar frågor utifrån förhållanden på privat sektor. När det gäller trygghetssystemen finns fler omställningsorganisationer som fungerar på liknande sätt. I podden nämns också Ledarnas a-kassa, men det går att fritt välja vilken a-kassa du vill tillhöra. I podden hör du Thomas Haglund, förhandlare på Ledarna, svara på frågor från Christina Werner, chefsutvecklare och programledare.
Länk till media

Coronapandemin: special om distansarbete

Coronapandemin: special om distansarbete
När Coronapandemin flyttar arbetet till hemmet ställs många chefer inför nya arbetsmiljöfrågor. I den här podden får du veta vad som gäller generellt om arbetsmiljöansvar och distansarbete. Hur kan chefen säkerställa en god arbetsplats utan att se den? Och vad är arbetstagarens ansvar? I podden hör du Anna Widing, Ledarnas chefsrådgivare svara på frågor från Christina Werner, chefsutvecklare och programledare.
Länk till media

Coronapandemin: special om smittrisk och arbetsmiljöansvar

Coronapandemin: special om smittrisk och arbetsmiljöansvar
Vad säger arbetsmiljölagen angående skyddsutrustning och smittrisk ur ett coronaperspektiv? Vilket ansvar har jag som chef och vad kan jag kräva av mina medarbetare? I det här specialavsnittet tar vi upp aktuella frågor om arbetsmiljölagar, föreskrifter och ansvaret för att förhindra vidare smittspridning av covid-19 i samhället. I podden hör du Lotta Almgren, Ledarnas chefsrådgivare svara på frågor från Christina Werner, chefsutvecklare och programledare.
Länk till media

Coronapandemins effekter på arbetsrätten – special om korttidsavtal

Coronapandemins effekter på arbetsrätten – special om korttidsavtal
I det här specialavsnittet tar vi upp frågor som uppstått när samhället nu kraftsamlar för att förhindra spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren svarar på frågor om korttidspermittering och korttidsavtal. Podden tar upp tre huvudområden: 1. Vad är korttidspermittering/korttidsarbete? 2. Hur påverkas lön, semester, sjukskrivning och pension av korttidsarbete? 3. Vad kan jag som chef kräva av medarbetarna denna situation? Podden leds av Christina Werner, chefsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Hélène Barnekow, vd, Microsoft Sverige

Hélène Barnekow, vd, Microsoft Sverige
Hélène Barnekow hade med sig en lång rad internationella uppdrag bakom sig när hon i slutet av 2018 blev vd för Microsoft Sverige. Jämställdhet och att bryta rådande hierarkier och strukturer har varit viktigt för Hélène Barnekow. Uppväxt med tanken att män och kvinnor hade lika stora möjligheter blev det ett uppvaknande när hon efter några år i telekombranschen insåg att kön påverkade både lön och karriärmöjligheter. I podden berättar Hélène Barnekow om hur hon genom sina chefspositioner medvetet arbetat för att öka jämställdheten. Fotbollen blev hennes stora passion som ung och i podden för du höra hur hon använder sina erfarenheter som lagledare och spelare när hon bygger team. Podden leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 10 januari 2020.
Länk till media

Chris Österlund – vd, Botkyrkabyggen

Chris Österlund – vd, Botkyrkabyggen
Chris Österlund utsågs 2019 till Årets offentliga ledare av tidningen Dagens Samhälle för sitt hållbarhetsarbete som vd för Botkyrkabyggen. Lyssna på Miller möter ledare där Chris Österlund berättar om hur hon når framgång med ett ledarskap hon beskriver som tydligt och lyssnande. Hör också varför Chris Österlund arbetar med att hållbarhetsmålen också ska vara ekonomiskt lönsamma. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna. Avsnittet spelades in den 13 december 2019.
Länk till media

Lars Strannegård – rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Lars Strannegård – rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och starkt engagerad i konst och kultur. I Miller möter Ledare berättar han varför skolans elever behöver kulturell bildning för att utveckla ledarskapet i en värld som snabbt förändras. Han avslöjar också varför han ångrar utgivningen av den där tjocka boken i affärsetik som han skrivit. Genom utbildning kan vi göra världen bättre, menar Lars Strannegård. Han ser mångfald som en avgörande fråga för att Handelshögskolan i Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv utbildningsinstitution. I podden förklarar han varför han vill att betyg inte ska vara den enda vägen in eftertraktade utbildningar. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 18 oktober 2019
Länk till media

Ida Alterå – förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

Ida Alterå – förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund
Som förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund vill Ida Alterå använda sitt eget engagemang till att locka fler unga till partipolitiken. I Miller möter ledare berättar hon om sina drivkrafter och varför hon valde att ta steget upp och bli förbundsordförande. Ida Alterå har ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor men tvekade länge innan hon till slut valde att engagera sig politiskt. Att vara ledare för ett ungdomsförbund ställer stora krav på att värna om medlemmarna, menar Ida Alterå, och i podden berättar hon om varför hon vill driva frågan om psykisk ohälsa. Hon talar också om hur hennes egen uppväxt med politiskt engagerade föräldrar påverkat henne. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 5 december 2019.
Länk till media

Ledarnas Pensionspodd: 4. Löneväxlingens möjligheter

Ledarnas Pensionspodd: 4. Löneväxlingens möjligheter
Att använda löneväxling för att stärka sin pension har blivit allt vanligare. I den här podden får du reda på mer om fördelar men också fallgropar om du väljer att löneväxla. Gäster i podden är Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna. Programledare är Ove Ekerbring, chefsrådgivare på Ledarna.
Länk till media

Ulrika Sandmark - förbundskapten

Ulrika Sandmark - förbundskapten
Ulrika Sandmark är förbundskapten för det svenska simlandslaget och har ett särskilt uppdrag att få fler kvinnor att vilja bli tränare och ledare inom idrotten. I Miller möter ledare berättar hon hur hon leder en grupp starka individualister och världsstjärnor och vad det kräver av henne. Hör också Ulrika berätta om lärdomarna av att kastas in i medias hetluft under sitt första OS som förbundskapten, när de förväntade medaljerna uteblev i London 2012. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 7 november 2019.
Länk till media

Jan Eliasson – diplomat och politiker

Jan Eliasson – diplomat och politiker
Jan Eliasson kom från enkla förhållanden i Göteborg och gick hela vägen upp till toppen av FN som vice generalsekreterare. I Miller möter ledare berättar han om sina drivkrafter och om sina svåraste beslut som ledare, när människors liv står på spel. Lyssna på ett avsnitt som handlar om ledarskap för en mer hållbar och fredlig värld. Uppväxten satte stark prägel på Jan Eliassons ledarskap och i podden får du höra hur han använt barndomens erfarenheter som lagkapten. Han talar om vikten av att som ledare se alla människors insatser, även om man är högst upp i hierarkin, och vilka möjligheter det skapar. Hör också Jan Eliasson berätta om de svåraste besluten han tagit som medlare: När uppdraget att skapa fred ställer ett snabbt eldupphör mot en mer varaktig överenskommelse, och vad ärlighet betyder i sådana situationer. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 22 oktober 2019.
Länk till media

Stina Andersson – Framtidens kvinnliga ledare 2019 och COO, Axel Johnson

Stina Andersson – Framtidens kvinnliga ledare 2019 och COO, Axel Johnson
Stina Andersson har kallats för ett kärnkraftverk av energi och driv. Hon arbetar som Chief Operating Officer och driver förändringsarbetet på Axel Johnson – en av Sveriges största privatägda koncerner. Våren 2019 utsågs hon till Framtidens kvinnliga ledare. Stina Andersson har som COO på Axel Johnson ett tydligt uppdrag att förändra och utveckla koncernen. Hon ska rusta koncernbolagen för att bland annat möta digitalisering och ökade krav på hållbarhet. Hör Stina Andersson avslöja sitt recept på lyckat förändringsarbete, hur du kan utnyttja förändringar i omvärlden och vad hon gör när hon blir för otålig som ledare. Stina Andersson talar också om hur viktigt det är att fortsätta att arbeta aktivt för att rekrytera kvinnor till ledande positioner. Hon berättar vad utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare har betytt, och vad som är den enskilt viktigaste förändring som måste till för att öka jämställdheten bland Sveriges chefer. Podden leds av Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Avsnittet spelades in den 18 oktober 2019.
Länk till media

Stefan Forsberg – konserthuschef

Stefan Forsberg – konserthuschef
Stefan Forsberg är musikern som blev chef – och tog med sig viljan att alltid utvecklas och överträffa sig själv varje dag. Sedan många år leder han Konserthuset Stockholm och i Miller möter ledare förklarar han hur en tydlig vision kan användas för att göra dig tryggare som chef. Stefan Forsberg har som verkställande direktör och konserthuschef fått stor uppmärksamhet för sitt sätt att utveckla och förändra Konserthuset. Bland annat har han satsat på att öka jämställdheten och att skapa en öppen mötesplats för musik. Avsnittet spelades in den 17 oktober 2019,
Länk till media

Lena Hallengren – socialminister

Lena Hallengren – socialminister
Hur kan det politiska styret påverka framtiden för chefer och ledare inom offentlig sektor? I detta specialavsnitt från Kvalitetsmässan i Göteborg pratar socialminister Lena Hallengren om ledarskap och framtidsutmaningar i offentlig sektor. Podden leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 12 november 2019.
Länk till media

Vem f*n vill bli chef

Vem f*n vill bli chef
Vad är det egentligen som driver en att bli chef? Vem vill bli chef och varför? Lyssna på råden från Ledarnas chefsrådgivare Ove Ekerbring och Therese Lundstedt, vd för Aktieinvest och Framtidens kvinnliga ledare 2017, i samtal med Chefsrådgivarnas programledare Anki Udd. Vem vill egentligen bli chef, resultaten i undersökningar, trendspaningar och rapporter är minst sagt motsägelsefulla. Några säger att de inte alls är intresserade, vissa säger tvärt om. I podden får du tips om hur du ska tänka inför ditt första chefsjobb. Hur man ska komma in i chefsgruppen och måste man verkligen jobba alla kvällar och helger som chef?
Länk till media

Vinnande rekrytering – så hittar du den nya kompetensen

Vinnande rekrytering – så hittar du den nya kompetensen
Att hitta rätt kompetens kan vara avgörande för din organisations framgång. Men hur gör du när de vanliga sökvägarna inte ger resultat. Gäst i detta avsnitt är Farzad Golchin från rekryteringsföretaget Novare Potential, som ger tips på hur du kan bredda ditt sökande. Enligt en Novusundersökning säger endast 25 procent av de tillfrågade cheferna att de ser kommersiella eller effektivitetshöjande skäl att leta kompetens bland utrikesfödda. Men där missar många företag stora affärsmöjligheter säger Farzad Golchin i podden. Chefsrådgivaren Bert Niklasson avlivar myter om krav på svenska språket och ger råd om vilka möjligheter som provanställningar ger. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Framgångsrik verksamhetsutveckling

Framgångsrik verksamhetsutveckling
En undersökning från Ledarna visar att var fjärde chef, 25 procent, upplever stort stöd men 45 procent känner bara ett visst stöd vid omorganisationer. Organisationsförändringar är en fråga som berör alla, men vad kan du göra för att det ska bli en framgångsrik verksamhetsutveckling? Gäst i podden är Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, som låter sina medarbetare och chefer vara aktiva medledare. Ledarnas chefsrådgivare Bert Niklasson tar bland annat upp vad som händer om du som chef förlorar din plats i ledningsgruppen. Podden leds av Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Det framgångsrika lönesamtalet

Det framgångsrika lönesamtalet
Hur når du framgång i ditt eget lönesamtal? Och hur ska du motivera dina medarbetare när det inte finns pengar till högre lön för alla som presterat bra? Det är frågor som Chefsrådgivarna tar upp i avsnittet om lön. Ledarnas chefsrådgivare Maud Harberg hjälper dig med konkreta tips på hur du förbereder ditt eget lönesamtal. Gäst i studion är Ann-Sophie Holgersson från det offentligt ägda vårdbolaget TioHundra, finalist i Guldkransen 2017, ett pris till årets bästa vård- och omsorgschef. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Krishantering för chefer

Krishantering för chefer
Hur ska du förbereda dig för det oväntade? Och vilket ansvar har egentligen chefen när krisen slår till med full kraft? Ledarnas chefsrådgivare Ove Ekerbring ger råd om hur du som chef kan vässa din kriskompetens. Gäst är Varg Gyllander presschef vid Stockholmspolisen. Han har under sina år inom polisen upplevt ett stort antal varianter av kriser och sett oändligt många krisplaner som inte använts. Det gjorde att han till slut valde att samla sina erfarenheter boken Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Kärlek på jobbet

Kärlek på jobbet
En av tio svenskar har hittat sin partner på jobbet. Men frågan är om kärlek på jobbet är helt friktionsfritt. Och hur går det om en chef och en medarbetare inleder en relation? Lyssna på Chefsrådgivarna om kärlek och relationer på jobbet. Gäst i avsnittet är Carin Dannert, verksamhetskonsult på Heartpace AB och medförfattare till boken Sex på jobbet – en ledarskapsfråga! Du hör henne tillsammans med chefsrådgivaren Ove Ekerbring och programledaren Anki Udd.
Länk till media

Ledarskap i snabbväxande organisationer – så lyckas du med strukturen

Ledarskap i snabbväxande organisationer – så lyckas du med strukturen
Hur gör jag för att behålla kärnan och drivkraften när organisationen växer och när behövs egentligen en HR-chef? Det är två av frågorna i det här avsnittet av Chefsrådgivarna, som handlar om hur det är att vara chef i en snabbväxande organisation. Gäst är Anne-Marie Andric HR-chef på iZettle, ett företag som just nu utvecklar sin HR-organisation. Chefsrådgivaren Ove Ekerbring berättar också om sina erfarenheter av att vara chef i entreprenörsdrivna bolag. Programledare är ledarskapsutvecklaren Anki Udd.
Länk till media

Tjänstepension – din möjlighet till guldkant

Tjänstepension – din möjlighet till guldkant
Den allmänna pensionen är bara en del av den pension du kan få tillgång till den dag du slutar jobba. Men vad är tjänstepension och vad behöver du som chef göra för att se till att du får en pension som gör att du kan unna dig lite guldkant på tillvaron även som pensionär. Det är några av frågorna du får svar på i detta avsnitt av Chefsrådgivarna. Ledarnas pensions- och försäkringsspecialist Erica Ropero och chefsrådgivaren Ove Ekerbring ger dig råd om hur du får reda på om du har ett kollektivavtal som ger dig tjänstepension och vad du bör tänka på om arbetsgivaren saknar kollektivavtal. Du får också veta mer om hur du kan få oberoende rådgivning och hur du kan se vilken pension olika anställningar du haft kommer att ge dig. Programledare är Annika Pernikliski, chefsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Rusta dig för svåra samtal – en podd om uppsägning

Rusta dig för svåra samtal – en podd om uppsägning
Att förlora jobbet är ett hårt slag för alla. Och ett samtal om uppsägning ställer stora krav på den som leder det. I tredje avsnittet av Chefsrådgivarna får du veta mer om regler vid uppsägning och råd om hur du förbereder dig inför samtalet. Hur gör du till exempel om någon blir arg eller aggressiv? Vilket är det vanligaste felet som chefer gör vid uppsägningar? Anna Svartbeck Lilja – chef och författare till boken Avslut. Chefens svåraste samtal – ger dig råd om hur du kan förbereda dig inför svåra samtal. Chefsrådgivaren Bert Niklasson berättar om vilka regler som gäller i samband med uppsägningar. Programledare är Ledarnas ledarskapsutvecklare Anki Udd.
Länk till media

Ledarskap för bättre arbetsmiljö

Ledarskap för bättre arbetsmiljö
En podd om hur du som chef vässar ditt arbetsmiljöarbete. En bra arbetsplats är där du trivs och dit du vill återvända. Och på arbetsplatser med aktivt arbetsmiljöarbete är produktionsresultatet också bättre. Det menar NCC:s arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson som är gäst i detta avsnitt av podden. Chefsrådgivaren Maud Harberg ger bland annat svar om vad som händer när du returnerar eller avsäger dig ditt arbetsmiljöansvar. Och hör vilka argument du ska använda för att engagera din ledningsgrupp i arbetsmiljöfrågan. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Hitta drömjobbet som chef

Hitta drömjobbet som chef
En podd för dig som vill vässa din chefskarriär. Hur byter du bransch och var någonstans hittar du egentligen drömjobbet? I den här podden får du också konkreta verktyg för att komma fram till vad du verkligen vill göra i framtiden. Lyssna på råden från Ledarnas chefsrådgivare Anita Sandström och Anna Jeppsson Blomberg, grundare av rekryteringsföretaget KIMM, i samtal med Chefsrådgivarnas programledare Anki Udd.
Länk till media

I spåren av #metoo – det här måste chefen göra

I spåren av #metoo – det här måste chefen göra
En podd om chefens ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier och kränkande beteende på arbetsplatsen. Den tar också upp vad som händer när chefen själv anklagas för kränkningar. Hur jobbar du med värdegrund och beteenden kopplat till den? Är verksamhetens policy levandegjord eller står den och dammar i en pärm? Chefsrådgivarna går igenom ansvaret för och arbetet med att skapa en trygg arbetsplats för alla. Medverkande är Ledarnas Ove Ekerbring, chefsrådgivare och Ellen Landberg, tidigare ledarskapsutvecklare jämställdhet och mångfald på Ledarna samt programledare Anki Udd, ledarskapsutvecklare.
Länk till media

Så lyckas du med chefsjobbet i utlandet

Så lyckas du med chefsjobbet i utlandet
Hur funkar det svenska ledarskapet i utlandet och vad ska du tänka på innan du tackar ja till ett chefsjobb utomlands? Och vad ska du tänka på när du är på väg hem igen? Ledarnas chefsrådgivare Bert Niklasson ger dig bland mycket annat råd om försäkringar, förberedelser för dig och din familj inför utlandsvistelsen och hur du hanterar kulturkrockar mellan olika företagskulturer. Gäst är Joacim Damgard, vd Microsoft AB. Han berättar om sina erfarenheter från 16 år av utlandsuppdrag och hur Microsoft idag arbetar för att underlätta för medarbetare som kommer tillbaka från utlandet. Programledare är Ledarnas ledarskapsutvecklare Anki Udd.
Länk till media

Ny som chef – så får du en bra start

Ny som chef – så får du en bra start
Vad ska du tänka på när du får frågan att kliva in i chefsjobbet? Hur blir du bättre på att lösa utmaningar som dyker upp när du är ny som chef? I det här avsnittet av Chefsrådgivarna tipsar Ledarnas chefsrådgivare Ove Ekerbring om allt från hur du skriver ett chefsavtal och vilka förmåner du kan begära, till hur du skapar en bra relation med din överordnade chef. Och hur kan du tänka om du blivit chef över dina tidigare kollegor? Hör svaret i Chefsrådgivarna. Gäst är Eliza Kücükaslan, tidigare bland annat vd för Milvik i Ghana och utsedd till Framtidens kvinnliga ledare 2014. Programledare är Ledarnas ledarskapsutvecklare Anki Udd.
Länk till media

Leda olikheter

Leda olikheter
Alla medarbetare har sina individuella egenskaper, förväntningar, förmågor och behov. De kan vara unga och äldre, män och kvinnor, kort och lång erfarenhet i jobbet, ha olika kulturell bakgrund, olika religions- och livsåskådning. Men hur får du en grupp med olika behov att fungera tillsammans och jobba mot verksamhetens mål? Chefsrådgivarna gästas av Tallink Siljas vd Marcus Risberg. Programledare är Anki Udd och chefsrådgivaren Maud Harberg ger dig konkreta tips och råd. Bland annat får du råd kring hur långt du behöver gå för att tillmötesgå individuella behov och hur man ska tänka för att inte åldersdiskriminera.
Länk till media

Yashar Moradbakhti – vd och grundare, Lingio

Yashar Moradbakhti – vd och grundare, Lingio
Yashar Moradbakhti ville tillsammans med kollegor från företag som Spotify och EA Games göra svenska språket mer tillgängligt för nyanlända. Det blev företaget och appen Lingio, som lär ut yrkessvenska inom en rad olika yrkesområden. Hör Yashar Moradbakhti om ledarskapet i en startup som drivs med sociala mål. I podden berättar Yashar Moradbakhti om hur han formats av att han som sjuåring kom till Sverige från Iran och hur han förvaltat sina föräldrars vision om en bättre värld. Yashars recept på framgångsrikt ledarskap i en startup är att vara en visionär ledare som pekar ut riktningen – men som också måste se till att alla tar sitt eget ansvar. Han ger också sina tips för den som vill få sin idé att växa till ett livskraftigt företag och varför det är roligt att vara vd. Programledare är ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 5 april 2019.
Länk till media

Simon Norrthon – ordförande, Teaterförbundet för scen och film

Simon Norrthon – ordförande, Teaterförbundet för scen och film
#Metoo och #tystnadtagning satte ljuset på problemen inom scenkonsten och filmbranschen. Hör Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film och Andreas Miller samtala om bristande ledarskap och arbetet som krävs för att skapa förändring. Vilka lärdomar kan andra branscher dra av kultursektorn? Simon Norrthon är skådespelaren och regissören som också varit chef för sina gamla lärare på teaterutbildningen vid Stockholms dramatiska högskola. I podden berättar han om varför han ville bli chef och hur han gjort för att bli en tydlig ledare. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna. Detta avsnitt spelades in innan den uppmärksammade dokumentären om Josefin Nilsson visades, och på nytt aktualiserade #tystnadtagning.
Länk till media

Jenni Steiner – Ica-handlare

Jenni Steiner – Ica-handlare
Sommaren 2018 blev Jenni Steiner uppmärksammad när hon hissade Prideflaggan vid sin Ica-butik i Trosa. Hon gjorde det i protest mot de personer som delade ut främlingsfientlig propaganda utanför affären. enni Steiner förklarar varför hon valde att aktivt ta ställning och hur det påverkat hennes roll som ledare. Hör också hennes vision för hur en livsmedelsaffär på en mindre ort kan utvecklas för att behålla kundernas lojalitet och varför det kan finnas en affärsmässig nytta med socialt engagemang. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna. Avsnittet spelades in den 8 mars 2019.
Länk till media

Cilla Benkö – vd, Sveriges Radio

Cilla Benkö – vd, Sveriges Radio
Sveriges Radios vd Cilla Benkö berättar om sitt personliga ledarskap och hur hon tar hänsyn till både sin egen och sina medarbetares balans i livet. Den svåraste händelsen i Cillas karriär var när radioreportern Nils Horner mördades i Kabul för fem år sedan. De viktiga samtal och åtgärder som följde krävde en starkt sammansvetsad ledning. Cilla berättar också hur hon förhåller sig till politikens påverkan på verksamheten och hur hon balanserar mellan att bevara och förändra. I podden Miller möter ledare får du höra personliga samtal om ledarskap. Avsnittet spelades in den 11 januari 2019.
Länk till media

Maria Hedström – chefbarnmorska, BB Södertälje

Maria Hedström – chefbarnmorska, BB Södertälje
Maria Hedström, chefbarnmorska på BB Södertälje och nominerad till årets ledarskapsinsats 2018 på Chefgalan. Hör henne berätta om sitt recept för att minska personalflykten inom vården och varför tillit blivit hennes ledord. För Maria Hedströms medarbetare handlar arbetsvardagen bokstavligt talat om liv och död. I podden delar Maria med sig av sina tankar om vad som krävs för att lyckas leda ett 100-tal medarbetare utan att glömma bort de vardagliga behoven som finns på alla arbetsplatser. I avsnittet får du höra Maria berätta om sitt engagemang för att minska språkets betydelse för rätten till god vård när antalet icke svensktalande mödrar ökar. I podden Miller möter ledare får du höra personliga samtal om ledarskapets utmaningar. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Länk till media

Benke Rydman – koreograf och dansare

Benke Rydman – koreograf och dansare
Han ser sig som en naturlig ledare – men fick han välja skulle han helst slippa ledarrollen alla dagar i veckan. Hör Benke Rydman avslöja hur han som koreograf och tidigare vd får andra att göra exakt som han vill. Med föreställningen Våroffer har Benke Rydman utmanat vår syn på robotar. I detta avsnitt av podden Miller möter ledare får du höra vad Benke tror kommer hända med oss som människor om robotar tar över våra arbetsuppgifter, och varför det konstnärliga ledarskapet aldrig kommer att digitaliseras. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 6 maj 2019.
Länk till media

Karl-Petter Thorwaldsson – ordförande, LO

Karl-Petter Thorwaldsson – ordförande, LO
LO:s ordförande minns hur han uppfattade sin första chef och pratar om hur makten kan fördelas mellan medarbetarna och första linjens chefer. Vi får höra Karl-Petters syn på varför nästan var fjärde LO-medlem röstade på Sverigedemokraterna i senaste valet. Han berättar också hur han balanserar rollerna som LO-ordförande och som ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, och avslöjar vilket ben han skulle stå på om han tvingades välja. I podden Miller möter ledare får du höra personliga samtal om ledarskapets utmaningar. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Länk till media

Fatemeh Khavari

Fatemeh Khavari
Som sjuttonåring bestämde hon sig för att starta en protest som fick stor påverkan på samhällsdebatten. Senare blev Fatemeh Khavari ordförande i organisationen Ung i Sverige. I det här avsnittet av Miller möter ledare berättar hon om de utmaningar hon mött som ung afghansk flyktingkvinna. Fatemehs erfarenheter hjälper henne att se möjligheter där andra ser problem och driver henne att försöka förändra samhället. Hon berättar om rädsla, hopplöshet och kärlek. Hon delar också med sig av sina tankar kring vad som krävs av en bra ledare för framtiden. I podden Miller möter ledare får du höra personliga samtal om ledarskapets utmaningar. Programledare är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Länk till media

Magnus Hall – tidigare vd, Vattenfall

Magnus Hall – tidigare vd, Vattenfall
Mycket energi och stort engagemang för klimatfrågan. Magnus Hall är optimisten som lett Vattenfall mot målet att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. I Miller möter ledare hör du hur han arbetat för att göra verklighet av det åtagandet. Att vara tydlig men också vara empatisk och se människan, det är Magnus Halls metod för att klara av att driva fram tuffa beslut. Han kallar sig självlärd som ledare, men i podden avslöjar han en erfarenhet från unga år som verkligen gav honom ledarskapsinsikter. Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 9 maj 2019.
Länk till media

Ledarnas pensionspodd: 3. Efterlevandeskydd via ITP

Ledarnas pensionspodd: 3. Efterlevandeskydd via ITP
Vad händer med dina pensionspengar om du skulle avlida innan du fyllt 65 år och hur påverkas din familj? Det är det svåra men viktiga ämnet i denna podd. Är du privatanställd med kollektivavtal finns olika val du kan göra beroende på hur din familjesituation ser ut. I den här podden får du veta mer om vilka efterlevandeskydd som ingår i tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 och vilka tillval du kan göra om du vill öka skyddet för dina efterlevande. Experter: Ledarnas pensionsexpert Erica Ropero och Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK. Programledare är Ove Ekerbring, chefsrådgivare på Ledarna.
Länk till media

Ledarnas pensionspodd: 2. ITP och kollektivavtalets värde

Ledarnas pensionspodd: 2.  ITP och kollektivavtalets värde
Lyssna på podden som hjälper dig som arbetar inom privat sektor att få ut det mesta av din kollektivavtalade tjänstepension. Vad är ITP och vad är skillnaden mellan ITP1 och ITP2? Hur kan du ta ut din tjänstepension? Det är några av frågorna som besvaras av Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna och Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK. Podden leds av Ove Ekerbring, chefsrådgivare, Ledarna.
Länk till media

Ledarnas Pensionspodd: 1. Den allmänna pensionen

Ledarnas Pensionspodd: 1. Den allmänna pensionen
Lyssna på den första podden i Ledarnas specialserie om pension för chefer. Detta avsnitt handlar om den pension du får genom att betala skatt på arbetsinkomster – den allmänna pensionen. Vilka inkomster ger dig allmän pension och hur påverkas din pension om du har en hög lön i dag? När kan du börja ta ut den allmänna pensionen? Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna tar upp situationer som är speciella för dig som chef och ger dig tips om vad du kan göra för att skaffa dig en bättre koll och göra en egen prognos för din pension. Programledare är Ove Ekerbring, chefsrådgivare på Ledarna.
Länk till media

Tjänstepension - Chefens uppskjutna lön!

Tjänstepension - Chefens uppskjutna lön!
Ju högre lön du har desto viktigare är tjänstepensionen, det är din uppskjutna lön som du ska leva på den dag du går i pension. Vet du om du har tjänstepension? Osäker på hur du ska tänka? Här får du inspiration av tre chefer och ledare inom privat sektor som har kollektivavtalad tjänstepension, ITP. Tjänstepensionen behöver räcka i omkring 19 år för många av oss, därför har det stor betydelse att du omfattas av tjänstepension under många år. Dessutom innehåller kollektivavtalad tjänstepension så mycket mer än bara ålderspension. Den ger också en fördel för dig vid rekrytering av nya medarbetare.
Länk till media

Del 4: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?

Del 4: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?
Bodil Jönsson är professor emerita och författare som skrivit och diskuterat om hur vi hanterar åldrandet i Sverige. Hör hennes spaning från Ledarnas seminarium om senior chefskompetens den 2 februari 2018.
Länk till media

Del 2: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?

Del 2: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?
Förekommer åldersdiskriminering? Stefan Eriksson är docent vid Uppsala universitet och har forskat på hur arbetssökandes ålder och kön påverkar chansen att få svar på jobbansökan? Och resultatet visar att ålder spelar in – se hur i klippet från Ledarnas seminarium den 2 februari 2018.
Länk till media

Del 3: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?

Del 3: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?
Vilka politiska beslut skulle öka äldres möjligheter på arbetsmarknaden? Se paneldiskussionen mellan Barbro Westerholm, riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet, Leif Hallberg, ordförande Kristdemokratiska seniorförbundet och Annika Elias, dåvarande ordförande, Ledarna. Hör också Maria Englund, personaldirektör, Stockholms läns landsting och Ralf Gustafsson, projektchef, Skanska berätta om hur deras organisationer arbetar för att tillvarata äldre medarbetares kompetens. Moderator är Jonas Morian, Ledarna. Klippet kommer från Ledarnas seminarium den 2 februari 2018.
Länk till media

Del 1: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?

Del 1: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?
Hur kan vi ta tillvara äldres kompetens på arbetsmarknaden? I detta klipp presenterar Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, ett nytt avtal mellan Europas arbetsmarknadsparter, som syftar till att underlätta för äldre att stanna kvar i yrkeslivet, att stödja samarbetet mellan generationerna på arbetsplatsen och att förse chefer med verktyg för att motverka åldersdiskriminering. Klippet kommer från Ledarnas seminarium om senior chefskompetens den 2 februari 2018.
Länk till media

@Work: Så ökar du arbetskapaciteten på jobbet – med Mattias Ribbing

@Work: Så ökar du arbetskapaciteten på jobbet – med Mattias Ribbing
Som chef är det extra viktigt att kunna sortera i informationsregnet. Hur behåller du fokus med ständigt inkommande e-post och medarbetare som behöver hjälp på studs? Här får du smarta tips av föreläsaren och författaren Mattias Ribbing, expert på hur vi kan optimera vardagen utan att överanstränga hjärnan och dessutom svensk minnesmästare.
Länk till media

@Work: Så upptäcker du härskarteknikerna – med Elaine Eksvärd

@Work: Så upptäcker du härskarteknikerna – med Elaine Eksvärd
Härskartekniker kan vara medvetna eller omedvetna. Känner du till projiceringsmetoden, komplimangsmetoden eller uteslutningsmetoden? I @Work avsnitt 5 beskriver Elaine Eksvärd dessa plus fem andra härskartekniker. Dessutom en ledaranalys av Carl Bildt.
Länk till media

@Work: Våga vara ärlig i rekryteringen

@Work: Våga vara ärlig i rekryteringen
I en rekryteringsprocess är ärlighet viktigast, säger rekryteringsexperten Lennart Engelhardt. Våga ställa motfrågor som arbetssökande, men var ärlig rakt igenom. I ledaranalysen tittar Elaine Eksvärd närmare på kronprinsessan Victoria, som klarar av att vara personlig och visa känslor, men utan att bli privat. Hur kan du som chef relatera utan att provocera? @Work är ett samarbete mellan Ledarna och Aftonbladet TV.
Länk till media

@Work: Målmedvetenhet nyckeln till framgångsrik karriär

@Work: Målmedvetenhet nyckeln till framgångsrik karriär
Envetet slit och en långsiktig plan för karriären skapade mångmiljonimperiet Panos Emporio. I det tredje avsnittet av @Work hör du Panos Papadopoulos väg till framgång. Elaine Eksvärd kikar närmare på hur president Donald Trump lyckades nå fram i valrörelsen.
Länk till media

@Work: Bästa tipsen när du är gruppens nya chef

@Work: Bästa tipsen när du är gruppens nya chef
Att komma ny som chef till en arbetsgrupp innebär många utmaningar. Här får du råd av coachen Maria Gerlofsson som gästar @Work. Det finns gott om tecken som mäter hälsan i en grupp. Håll bland annat utkik efter informella ledare, och ta del av tipsen om hur du möter dina nya medarbetare på bästa sätt. Missa inte heller ledarskaps- och retorikexperten Elaine Eksvärds analys av Kungen. Vad är knepet för att inte hamna på fel våglängd med din målgrupp?
Länk till media

Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld

Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld
Se seminariet om digitalisering och ledarskapets utmaningar från Ledarnas hus i Almedalen 2017. Dagens chef förväntas ligga i framkant och kunna initiera digital transformation av både arbetsredskap och verksamhet. Chefen ska också kunna hantera frågor som ständig nåbarhet genom olika kommunikationsverktyg, och var gränserna går för arbetstid och integritet i en digital värld. Rätt teknik och rätt kompetens för dess användning kan skapa ett mer hållbart arbetsliv. Medverkande: Annika Elias, dåvarande ordförande, Ledarna, Annelie Samuelsson, styrelseledamot, Ledarna inom vård och omsorg Lisa Gunnarsson, nordenchef, LinkedIn och Therese Lundstedt, vd, Aktieinvest. Moderator: Pia Sehm.
Länk till media

Svenska chefer nyckeln till integration

Svenska chefer nyckeln till integration
Se seminariet om integration från Ledarnas hus i Almedalen 2017. Mer än hälften av de svenska cheferna saknar kunskap om vilken kompetens som har kommit hit under de senaste fem åren. För att snabba på integrationen på arbetsmarknaden måste vi börja rikta ljuset mot svenska chefer. Ledarnas Magnus Berg och Mouddar Kouli diskuterar tankeväckande insikter, de nödvändiga dubbla perspektiven och handgripliga åtgärder för vad chefer kan göra.
Länk till media

Ta mindre hänsyn till dina medarbetare!

Ta mindre hänsyn till dina medarbetare!
I en vardag med snabba förändringar, global hänsyn och lönsamhetsfokus kan chefsjobbet mest handla om att uppfylla mål och släcka bränder. Eller är det verkligen så? Hör Pia Nordström om hur du kan fokusera på din chefsroll för att stärka dina medarbetare.
Länk till media

Jämställdhet som driver resultat

Jämställdhet som driver resultat
När kvinnor och män ges samma förutsättningar att bidra i verksamheten så ökar möjligheten till verksamhetsutveckling. Kunder får samma bemötande och kan ta del av det organisationen erbjuder på ett likvärdigt sätt. Som chef har du också makten att säkerställa att dina medarbetare får likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Och du har därmed också inflytande över hela organisationens kompetensförsörjning. Christina Franzén, VD för Näringslivets Ledarskapsakademi och Pär Lärkeryd, VD på Norra Skogsägarna, kommer under den här frukostföreläsningen att berätta hur de arbetat med värdegrunden som utgångspunkt för att säkerställa att organisationer utgår från kompetens i motsats till kön. Med många konkreta exempel visar de vad det har betytt för verksamhetsutveckling och lönsamhet. De kommer också att belysa hur du i din roll som chef kan vara en normmedveten och inkluderande ledare. Här ser du en kortare version av hela seminariet.
Länk till media

Kan en ledare vara moralisk?

Kan en ledare vara moralisk?
Hur bör du som chef förhålla dig till begrepp så som makt, samvete och lydnad för att kunna arbeta hållbart? Tomas Brytting, professor i organisationsetik på Esta Sköndal Högskola samt ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation, ger dig ökad förståelse för hur begreppen påverkar dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.
Länk till media

Konflikthantering – tre angreppssätt

Konflikthantering – tre angreppssätt
Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.
Länk till media

Mänskliga rättigheter i arbetslivet - en del av ledarskapet

Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms Universitet, och Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna
Vi refererar ofta till dem, de mänskliga rättigheterna, men hur kan jag som chef respektera dessa i den dagliga verksamheten? Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms Universitet berättar om dina skyldigheter att som chef respektera de mänskliga rättigheterna i din vardag. Att skydda och respektera de mänskliga rättigheterna förknippar vi ibland med något som sker i leverantörsled och utvecklingsländer men du kan göra största nytta nära dig, vid rekryteringar och bemötande, i relationerna på arbetsplatsen och för produkter och tjänster. Att läsa Nelson Mandelas självbiografi kan också visa sig vara en god investering i din kompetensutveckling!
Länk till media

Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, Pär Lärkeryd och Ellen Landberg
Med utgångspunkt från många konkreta och vardagsnära exempel visar Christina Franzén och Pär Lärkeryd på hur arbetet med jämställdhet både utvecklar och förbättrar affärer och bidrar till en bättre arbetsmiljö oavsett vilken verksamhet det handlar om. Christina Franzén är VD för Näringslivets Ledarskapsakademi, en av författarna till boken Genusmedvetet ledarskap och blev för några år sedan utnämnd till Årets Ledarutvecklare för sitt arbete med jämställdhet. Pär Lärkeryd är VD för Norra skogsägarna som 2015 fick Svenska Jämställdhetspriset för att ha gjort jämställdhetsintegrering till strategi för alla delar av sin verksamhet.
Länk till media

Turordningsregler - så funkar det

Turordningsregler - så funkar det
Arbetsbrist uppstår om det inte finns några lediga tjänster att omplacera till, så att en eller flera arbetstagare blir övertaliga och måste sägas upp. Vid arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att upprätta turordningslistor. Reglerna för turordning beskrivs i 22 paragrafen i LAS. I den här filmen går vi igenom hur lagtexten ska tolkas.
Länk till media

Funktionsnedsättning - en del av chefens mångfaldsarbete

Funktionsnedsättning - en del av chefens mångfaldsarbete
Poddcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald. Se även frukostseminarium i samma ämne: https://www.ledarna.se/play/?i=8733
Länk till media

Funktionsnedsättning - en del av chefens mångfaldsarbete

Funktionsnedsättning - en del av chefens mångfaldsarbete
Frukostseminarium som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald. Lyssna även på podcast i samma ämne: https://www.ledarna.se/play?i=8748
Länk till media

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv
Ett arbetsliv utan strikta gränser ger möjligheter att påverka arbetet, men har också lett till ökad stress. Ledarrollen förändras och behöver anpassas till moderna arbetsförhållanden. Chefer är i frontlinjen av dessa förändringar och står inför en mängd nya utmaningar. Christin Mellner är fil. dr. och forskare i psykologi vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet och projektledare för det pågående forskningsprojektet Hållfast. Projektet undersöker hållbart ledarskap under det moderna arbetslivets förutsättningar.
Länk till media

Fem steg till lönesättning som motiverar

Fem steg till lönesättning som motiverar
I den här filmen får du en snabbguide i hur du kan arbeta med motiverande lönesättning. Lön som sätts utifrån prestation och resultat är viktiga för att utveckla verksamheten. Att medarbetare förstår sitt bidrag och premieras för sitt arbete bidrar till bättre resultat och lönsamhet. Läs mer om lön och ledarskap här: http://www.ledarna.se/
Länk till media

Navigera i din organisation

Jens Andersson
Har du nån gång funderat på hur din organisation ser ut egentligen? Stämmer verkligen det där organisationsschemat som du fick när du började arbeta? Och alla uppdragsbeskrivningar, policys och riktlinjer - är det de som formar den praktiska verksamheten? Eller finns det något annat som styr och påverkar vad som sker på dagarna? Vi pratar om organisationer som politiska arenor där det hela tiden pågår förhandlingar och intressekonflikter. Och det gäller vare sig vi vill eller inte. Och så kommer vi att prata om hur man som chef kan förhålla sig till det politiska när man navigerar i organisationen.
Länk till media

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Viktoria Lundqvist
Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö, är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ledarnas tidigare förbundsjurist Viktoria Lundqvist förklarar vad det innebär för dig som chef. Podden spelades in när föreskriften lanserades 2016, men är lika relevant i dag. Läs mer: http://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/ http://www.ledarna.se/
Länk till media

Ledarnas syn på lön

Ledarnas syn på lön
Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter. Dessa ger ökad lönsamhet för verksamheten och skapar utrymme för kompetens- och löneutveckling för individen. För att individen ska kunna bidra till verksamhetens mål och visioner behövs en ständigt pågående dialog kring mål, förväntningar, prestationer och förutsättningar. Ledarna har valt att formalisera detta i en process som kopplar individens prestation till lönen. Ledarnas syn på lön: http://www.ledarna.se/Avtal/ Chefsguide om lön: http://www.ledarna.se/Chefsguider/Lon/ Se fler filmer och poddar från Ledarna: http://www.ledarna.se/play
Länk till media

Så leder du en grupp i extremt tuff miljö - frukostföreläsning

Så leder du en grupp i extremt tuff miljö - frukostföreläsning
Hur leder du en grupp i extremt tuff miljö när du inte kan förbereda dig? Carl-Johan Olofsson, kapten inom Försvarsmakten berättar om hur han utvecklat sitt ledarskap efter räddningsinsatsen vid flygolyckan på Kebnekaise 2012.
Länk till media

Anställningsavtalet – grunden till allt

Anställningsavtalet – grunden till allt
Den fjärde podden i Ledarnas serie om arbetsrätt tar upp reglerna kring olika anställningsformer. Ett anställningsavtal som reglerarar vilka villkor som gäller kanske kan verka som en självklarhet – men är tyvärr något som långt ifrån alla har idag. Här svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist på Ledarna, på frågor om anställningsformer och anställningsavtal.Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför. Observera att från och med den 1 maj 2016 gäller nya regler för omvandling av tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställning. Läs mer på https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Anstallningsformer/
Länk till media

Så hanterar du korruption

Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.

Länk till media

Uppsägning av personliga skäl eller avskedande?

Uppsägning av personliga skäl eller avskedande?
Vad är skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande? I denna podd ger Ledarnas dåvarande förbundsjurist Viktoria Lundqvist svar om vad som skiljer de här arbetsrättsliga åtgärderna åt och hur processen kring en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande ser ut. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför.
Länk till media

Så tolkar du din ledarprofil

Så tolkar du din ledarprofil
Som medlem i Ledarna kan du göra Rebus ledarprofil på ledarna.se/ledarprofil. Verktyget ger dig bättre självkännedom och hjälper dig att sätta rätt ord på ditt ledarskap. Efter att ha fyllt i ett frågebatteri får du ut en personbeskrivning som beskriver din ledarstil. Här får du hjälp av Nils Hallén, ledarskapskonsult och författare att tolka din profil. Podden leds av Carl-Magnus Fagerholm, Ledarna.
Länk till media

När ska jag förhandla?

När ska jag förhandla?
När måste du förhandla och med vem ska du förhandla? Det andra avsnittet i Ledarnas poddserie om arbetsrätt tar upp förhandlingsskyldigheten. I podden svarar Ledarnas förbundsjurist Jens Andersson på några av de vanligaste frågorna. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför.
Länk till media

Strategi är ett verb

Strategi är ett verb

Först när strategin omvandlas till beteenden har du chans att skapa resultat i verksamheten. Det påstår forskaren Pontus Wadström som har skrivit boken ”Strategi är ett verb”. Se en sammanfattning av Pontus Wadströms frukostföreläsning hos Ledarna. Här får du ta del av exempel som visar hur chefer och medarbetare kan stärka beteenden som leder till faktiska resultat – och därigenom skapa en smart organisation med anpassningsförmåga och handlingskraft.

Länk till media

Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete
Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Hur hanterar du omplaceringar? I den första podden i Ledarnas serie om arbetsrätt svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist, på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför.
Länk till media

Verksamhetsutveckling – en del av ditt ledarskap

Verksamhetsutveckling – en del av ditt ledarskap
Hur kan du som chef utveckla din verksamhet i vardagen? I den här podden får du konkreta tips av Pontus Wadström, författare till boken "Strategi är ett verb" och AnnCharlotte Bretan, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Länk till media

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
Hur kan du som chef jobba för att skapa en inkluderande organisation där du drar nytta av fördelarna med mångfald? I podden samtalar Gabriella Fägerlind från ImplementDiversity och Malin Rogström, dåvarande Global manager Culture and Change på Sandvik med Ledarnas dåvarande jämställdhetsexpert Ellen Landberg om vad inkludering är och hur det kan skapa positiva resultat i verksamheten.
Länk till media

Ta kontroll över dina möten

Ta kontroll över dina möten

AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna, delar med sig av sina bästa tips för att ta kontroll över dina möten. Vad kan du göra, före, under och efter dina möten för att nå dina uppsatta mål?

Länk till media

Lär känna utmanande samtal

Lär känna utmanande samtal

Öka din kunskap om vad det är som gör att du upplever att samtal är utmanande eller svåra. Med AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Länk till media

Lär dig att skapa förändring

Lär dig att skapa förändring

Precis som att majskorn tar olika lång tid på sig att förvandlas till popcorn behöver vi olika tid för att acceptera och omfamna förändringar. Den här filmen ger dig insikter som kan användas vid många typer av förändringar inom en rad branscher. Vill du veta mer? På ledarna.se finns guider som hjälper dig att hantera olika situationer som du möter i din chefsvardag. Filmen är baserad på en metafor framtagen av Henrik Challis.

Länk till media

Dina roller i samtalet

Dina roller i samtalet

Vilka roller har du i olika samtal och hur kan du tydliggöra för att öka förtroendet i samtalen? Med AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Länk till media

SWOT - så gör du din analys

SWOT - så gör du din analys

Den välkända SWOT-modellen är ett bra verktyg för att analysera din situation och förutsättningar för din fortsatta karriärutveckling. Genom att inventera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot du ser hos dig själv och i din omgivning får du ett bra underlag för din utvecklingsplan. Filmen är en del av Ledarnas digitala kurser, ledarna.se/kurser.

Länk till media

Öppenhets- och tilllitsspiralen

Öppenhets- och tilllitsspiralen

I den här filmen presenteras Anders Wendelheims modell som förklarar sambandet mellan tillit och öppenhet. Anders Wendelheim är forskare och lärare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du hittar fler guider som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap på ledarna.se/guider.

Länk till media

Kom i gång med verksamhetsplanering

Kom i gång med verksamhetsplanering

Med slutet i sikte blir det lättare att hålla rätt fokus. Här ger vi tips på hur du kan komma igång med övergripande verksamhetsplanering. Som redan från start involverar dina medarbetare. Du hittar fler guider som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap på ledarna.se/guider. Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

Länk till media

Så funkar lönebildning

Så funkar lönebildning

Med lönebildning menas hur ramverket för löneprocessen ser, ut och hur lönesättningen ska gå till. Maria Elinder, lönebildningschef på Ledarna, berättar mer i den här korta filmen. Filmen är en del av Ledarnas digitala kurser, läs mer på ledarna.se/kurser

Länk till media

Vad ingår i chefsrollen?

Vad ingår i chefsrollen?

Grattis, du har blivit utsedd av din uppdragsgivare att leda din grupp. I den här filmen får du lära dig mer om vad chefsrollen innebär. Filmen är en del av Ledarnas digitala kurser. Läs mer på ledarna.se/kurser.

Länk till media

Sätt mål hela året!

Sätt mål hela året!

Utveckla din verksamhet med motiverande lönesättning. Den här filmen ger grunderna för hur du kan arbeta med mål. Mål är en viktig förutsättning för att bedöma dina medarbetares insatser och skapar riktning för verksamheten. Filmen är en del av Ledarnas digitala kurs Motiverande lönesättning. Läs mer på ledarna.se/kurser.

Länk till media

Så bygger du ditt hisstal

Så bygger du ditt hisstal

Ledarna hjälper dig att utveckla din chefskarriär. Här får du tips från Ledarnas PR-specialist Fredrik Gustafsson om hur du presenterar dig själv och din kompetens genom att skapa ett hisstal. Begreppet "hisstal" handlar om att få fram sitt budskap under en begränsad tid som kan handla om allt från 40 sekunder till två minuter. Detta hisstal har sedan flera tänkbara användningsområden. Allt från sammanfattning i ditt CV till ett konkret budskap när du arbetar med ditt nätverk. Filmen är en del av Ledarnas digitala kurser, en interaktiv ledarskapsutbildning, där du får utvecklas som chef. www.ledarna.se/kurser.

Länk till media