The Mind of the Leader

Dagens ledare och medarbetare söker allt mer mening, syfte och mänskliga relationer på arbetet. De vill känna att de har ett värde och att det de gör skillnad. Samtidigt visar undersökningar att medarbetare mer och mer känner sig oengagerade och olyckliga på jobbet. Denna frukostföreläsning hjälper dig att öka ditt fokus och använda medkänsla som en kraft i ditt ledarskap.

Om ledare verkligen vill hjälpa sina medarbetare att förverkliga sin fulla potential så behöver företagets strategi sätta människorna i centrum. I denna föreläsning får du höra om resultaten från en 3-årig studie som föreläsaren i sin forskningsgrupp genomfört tillsammans med Harvard Business Review. Studier av 35 000 ledare och intervjuer med  250 globala toppchefer visar att de kärnkompetenser som krävs för ett framgångsrikt ledarskap är mindfulness (fokus och medvetenhet), osjälviskhet och medkänsla.

Modern hjärnforskning visar samtidigt att samtliga dessa egenskaper går att träna upp. Tack vare så kallad neuroplasticitet kan vi stärka just de mentala förmågor som vi behöver i ledarskapet.

I denna interaktiva föreläsning får du höra mer om forskningsresultaten. Du får ta del av inspirerande berättelser från globala toppledare och göra övningar för att träna din hjärnas förmåga till mindfulness, osjälviskhet och medkänsla.

 Ur innehållet:

  • Hur man ökar sitt fokus under dagen.
  • Nackdelarna med ego för dagens ledare.
  • Kraften i medkänsla för ledare.

 

Marie Boregrim är Country Director för Potential Project Sverige. Hon är civilekonom, chefscoach, organisationskonsult och föreläsare.  Under mer än tio år har hon kombinerat sina ledarerfarenheter från näringslivet med kunskap om mindfulness och coachat ledare & team som vill öka fokus, klarhet, meningsfullhet & hållbarhet för sig och sina organisationer.

 

Boka plats på föreläsningen

Boka din plats på föreläsningen genom att fylla i formuläret nedan.  Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Text: Uppdaterat: 2020-01-20
Anmäl dig till kursen

Tid och plats

  • Umeå 31 januari 08:30 - 10:00 - Scandic Plaza, Umeå
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg