Scener från ett passivt ledarskap – fara för både medarbetaren och chefen?

Att lämna sin arbetsgrupp åt sitt eget öde är sällan framgångsrikt.

Men kan ett passivt ledarskap vararesultatet av dåliga förutsättningar för chefen? Forskaren Robert Lundmark går till botten med vad som är ett passivt ledarskap. Hur uppstår det och vad blir konsekvenserna för medarbetarna?

  • Hur vanligt är det passiva ledarskapet?
  • Är det alltid dåligt att chefen är passiv?
  • Varför agerar ledare passivt?
  • Hur kan ett oönskat passivt ledarskap förhindras?

 

Robert Lundmark tar upp den senaste forskningen på området. Vad kan organisationer göra för att minska förekomsten av ett oönskat passivt ledarskap? Exempelvis ökar risken för ett passivt ledarskap ju fler medarbetare du ansvarar för. Hur kan du som chef göra för att förebygga att utöva ett passivt ledarskap?

 

Om föreläsaren:
Robert Lundmark är med. dr och leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Han har medverkat i utvecklandet och genomförande av ett flertal ledarutvecklingsprogram och har i omgångar själv arbetat som chef. I dagsläget forskar och undervisar Robert om ledarskap och organisationsförändringar.

 

Webbinariet ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Boka plats på webbinariet 

Logga in och boka din plats genom att fylla i formuläret nedan.

Text:
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Zoom 2 november 14:00 - 15:00 - Webbinarium, Zoom

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg