Leda förändring som Interimschef

Kursen riktar sig till dig som är Interimschef och står inför att starta upp, eller är mitt inne i ett förändringsuppdrag.

Att i rollen som interimschef driva förändring i en okänd organisation kan ibland vara utmanande och svårt.  
Hur kan du skapa delaktighet, nyfikenhet samt hur kan du hantera motstånd i förändringsprocesser?  

Tillsammans med andra interimschefer kommer du att resonera kring hur du kan tänka, planera och agera i rollen.  Under utbildningen fokuserar vi på vad du kan göra för att skapa förändring utifrån olika perspektiv.  

Målet är att ge dig fler verktyg som stödjer dig i ditt förändringsuppdrag 

 

Ur programmet

  • Olika typer av förändringar.
  • Perspektiv som vidgar dina handlingsmöjligheter.

 

Förbered dig för aktiviteten

Reflektera kring följande frågor:

  • Vad tror du är de största utmaningarna med förändringar i det kommande uppdraget? 
  • Vad är förväntan på din roll förändringsuppdraget?

 

Praktisk information
Kursen sker digitalt i Zoom. Övrig praktisk information och länkar skickas ut någon/några dagar innan kursen.

 

Boka plats

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan.
Mer information om eventuella förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Logga in för att anmäla dig till aktiviteten

Tid och plats

  • Zoom 20 oktober 13:00 - 16:00 - Digital kurs, Zoom

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg