Hur skapar ledare kollektivt intelligenta grupper där alla mår bra?

Kom till en frukostföreläsning med organisationskonsulten Sanna Feldt som berättar om förmågan att skapa ett kollektivt intelligent samarbete.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning om kollektiv intelligens. Ökad komplexitet och ökad specialisering leder till att alltmer arbete utförs tillsammans med andra i olika samarbeten.

Förmågan att skapa ett kollektivt intelligent samarbete blir avgörande för en hållbar prestation och en hållbar organisationskultur där medarbetare presterar på en hög nivå och mår bra.

–       Teknisk utveckling, nya sätt att kommunicera ger helt nya utmaningar och möjligheter. Varje ledare och medarbetares förmåga att förstå hur hen bäst kan bidra till gott samarbete i grupper kommer vara en framgångsfaktor för utveckling av samarbete och kollektiv intelligens, säger Sanna Feldt.

Sanna Feldt har över 15 års erfarenhet som operativ chef och ledare och är expert på kollektiv intelligens, utveckling av organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap. Hon är vice VD för Influence People, som utvecklar företag och organisationer genom fokus på människan och beteenden med målsättningen att åstadkomma hållbara resultat.

 

Boka plats på föreläsningen

Boka din plats på föreläsningen genom att fylla i formuläret nedan. 
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg