Hur du skapar högpresterande team

I dagens komplexa och snabbföränderliga värld sker alltmer arbete i grupp. Samtidigt visar forskning att få grupper presterar bättre än den enskilt bästa individen.

Vad kan du som ledare göra för att skapa förutsättningar för din grupp att bli ett högpresterande team? Under den här kursdagen behandlar vi bland annat hur grupper utvecklas, vilket ledarskap som krävs i gruppens olika utvecklingsstadier samt viktiga förmågor för att gruppen ska bli mer intelligent. Vi tar vår utgångspunkt i aktuell forskning om grupputveckling, psykologisk trygghet och kollektiv intelligens. 

(OBS samma kurs som tidigare - Vardagens ledarskap)

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

 • Utveckla förutsättningar för högre prestationer och god arbetsmiljö
 • Ledarskapet i gruppens olika utvecklingsfaser
 • Kommunikation och Feedback 

Förbered dig för aktiviteten

Inför kursdagen vill vi att du förbereder dig genom att fundera på följande: svara på nedanstående frågor:

1. Beskriv kort hur det ser ut på din arbetsplats. Ta hjälp av följande frågor: Finns en gemensam bild av syfte och mål med verksamheten? Skulle du beskriva kulturen som felsökande eller öppen och bekräftande? Blir alla lyssnade på? Hur ger ni varandra feedback? Hur hanterar ni eventuella konflikter? Skriv ner dina tankar kring detta och ta med till kursdagen.

2. Fråga två av dina medarbetare vad de vill ha feedback på av dig som chef, och hur de vill ha denna återkoppling. Notera svaren och ta med till kursdagen.

Mer information och frågeställningar, som hör till förberedelserna, skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Boka plats 

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan.
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Anmäl dig till kursen

Tid och plats

 • Kalmar 12 mars 09:00 - 16:00 - First Hotel Witt, Kalmar
 • Göteborg 19 mars 09:00 - 16:00 - Centrakhuset Konferens, Göteborg
  Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
 • Västerås 16 april 09:00 - 16:00 - Aros Congress Center, Västerås
 • Stockholm 7 maj 09:00 - 16:00 - Ledarna, förbundskontoret, Stockholm
  Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
 • Visby 28 maj 09:00 - 16:00 - Strand Hotel, Visby

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg