Hantera gruppkonflikter

Kursen är till för dig som behöver hantera konflikter som berör hela eller stora delar av din arbetsgrupp.

Målet med utbildningen är att du ska kunna definiera problembilden i syfte att bättre förstå vad du har för mandat och befogenheter. Tillsammans med chefskollegor ges du möjlighet till erfarenhetsutbyte. Detta tillsammans med olika metoder ger dig ökad handlingskraft att hantera konflikter i arbetsgrupper.

Ur programmet

  • Förstå innebörden av en icke fungerande arbetsgrupp.
  • Din roll, mandat och befogenheter att påverka verksamheten i önskad riktning.
  • Hur hantera hinder och svårigheter.
  • Hur inleda processen med ett lyckosamt förbättringsarbete

Förbered dig för aktiviteten

Mer information och frågeställningar, som hör till förberedelserna, skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Boka plats 

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. 
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg