Hållbart chefsliv

Du blir aldrig färdig som chef och ledare. Det är en uppgift du dagligen tränar och utvecklas inom samtidigt som erfarenheten blir större.

Som chef ställs det höga krav på dig då du ansvarar för och påverkar både medarbetare och verksamhet.
För att kunna ta det ansvaret, samtidigt som du själv upplever det stimulerande och roligt, behöver du realistiska förutsättningar i din organisation.

Under denna kursdag kommer vi fördjupa oss i hur du kan öka din egen upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ditt chefsuppdrag. Aspekter som ger dig bättre möjligheter att vilja och kunna fortsätta att arbeta som chef.

Ur programmet

  • Allt fler chefer drabbas av ohälsa
  • Tama och elaka problem
  • En känsla av sammanhang - KASAM

Förbered dig för aktiviteten

Före kursdagen vill vi att du förbereder dig genom att göra Chefskompassen. Ta med dig ditt resultat av denna till kursdagen.

Mer information om förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Boka plats 

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. 

Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg