Gör dina misstag till en tillgång

Alla gör fel ibland. Som chef och ledare bär du ofta ansvar för slutleveransen, men ofta beror misstag och fel på oklarheter och otydligt ansvar. Vilken kultur råder i din organisation?

Välkommen till ett webbinarium där du lär dig att vända misstag till framgång. Föreläsaren Eduard von Busch ger dig som chef verktygen att komma ifrån en kultur där du pekar finger och skyller på varandra.

 

Eduard ger råd om:

  • Hur du skapar en kultur med öppenhet och transparens och utan bortförklaringar.
  • Hur du skapar kulturer och miljöer där kollektivet lär sig av begångna individuella misstag och felsteg.
  • Hur du skapar miljöer där människor känner förtroende och tillit. I sådana miljöer kommer vi inte bara att bli bättre på att agera, utan även nå proaktivitet i större utsträckning – för såväl individ som organisation.

 

Att nå framgång via misstag och i sin tur sprida erfarenheterna vidare gör även att vi utvecklar organisationer och verksamheter över tid. Under denna föreläsning kring misstag, misslyckanden och hur du överbrygger dem med skapande av en no blame-kultur får du som chef tips om hur du skapar en sådan kultur just i din organisation.

 

Om föreläsaren
Eduard von Busch är konsult och partner på Management Partners. Han har över 30 års erfarenhet av olika chefsroller, nivåer, branscher och företag inom såväl Försvarsmakten som privata näringslivet. Författare till boken No blame kultur – så styr du verksamheten mot ett gemensamt mål, utan att leta efter syndabockar.

 

Webbinariet ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Boka plats på webbinariet 

Logga in och boka din plats genom att fylla i formuläret nedan.

Text: Uppdaterat: 2022-05-04
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Zoom 15 juni 14:00 - 15:00 - Webbinarium, Zoom

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg