Diskriminering - att jobba med aktiva åtgärder och diskrimineringsskyddet

Som chef ska du arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Det finns en del lagregler du behöver ta hänsyn till i diskrimineringslagstiftningen. Vi går igenom vad du ska tänka på och vad som gäller angående aktiva åtgärder.

Ur programmet

  • Vad chefen behöver veta om diskrimineringslagstiftningen i sitt dagliga arbete.
  • Diskrimineringsskyddet.
  • Aktiva åtgärder.
  • Att hantera och utreda diskrimineringsärenden.

Förbered dig för aktiviteten

Inför seminariet vill vi att du förbereder dig genom att fundera över hur du jobbar med att motverka diskriminering idag. Ta med dina reflektioner till seminariet.

Mer information om förberedelser inför aktiviteten skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Boka plats

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. 
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg