Det transformativa ledarskapet – nyckeln till en hållbar utveckling

Vi hör både politiska ledare och forskare säga att vi i spåren av pandemin kan leda till något gott. Ett gyllene tillfälle att göra långtgående ekonomiska och sociala förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Men vad innebär det för dig som chef?

Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Vi har redan visat en förmåga att ställa om. Men omställningen av den magnitud som krävs är betydande. Framtiden som ter sig allt mer oförutsägbar, osäker och komplex. Förmågan att leda omställning blir därför kritisk. Att i grunden förstå vad och hur omställning och transformation innebär, vilken roll en kris spelar för att möjliggöra en omställning och hur man i praktiken går ifrån ord till handling i ledarskapet, blir avgörande.

Hur kan du som chef sätta in dessa frågor i ett verksamhetsperspektiv och göra dem relevanta och spännande inom ditt ansvarsområde? Hur ser dina egna drivkrafter ut? Din förmåga att hantera ovisshet och förändring?

Som chef är det viktigt att vara förebild för dina medarbetare. Utmaningen är att fånga engagemanget och omsätta det i ett konkret förändringsarbete. Hur kan vi hitta och utveckla nödvändig handlingskraft och innovation i oss själva och i våra verksamheter?

Välkommen till ett webbininarium med hållbarhetsexperten Göran Gennvi. Du får konkreta verktyg för dig som chef och förändringsledare inom hållbar omställning.

 

Göran Gennvi är verksam som konsult i Nature Academy Learning Lab där fokus är att hjälpa verksamheter att utveckla relationen mellan socialetiska frågor, miljömedvetenhet och hållbar ekonomisk utveckling. Han är styrelsemedlem i Stiftelsen Stiftelsen Ekskäret, och Albaeco (knutet till Stockholm Resilience Center) samt en av grundarna till Society for Organizational Learning (SoL) i Sverige. Göran har tidigare varit senior rådgivare till Det Naturliga Steget samt Tällberg Foundation samt tillhört IFLs faculty i 17 år (idag SSE Executive Education).

 

Webbinariet ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Boka plats på webbinariet 

Logga in och boka din plats genom att fylla i formuläret nedan.
Läs även om vad som gäller för personuppgifter.

Text: Uppdaterat: 2021-02-18
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Webbinarium 30 mars 14:00 - 15:00 - Webbinarium, Webbinarium

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg