Chefens utmaningar vid rehabilitering

Kursen vänder sig till dig som leder medarbetare och i arbetet ansvarar för eller arbetar med arbetsinriktad rehabilitering. Som chef har du ofta en nyckelroll i detta arbete.

För att du ska ha bra förutsättningar behandlas grundläggande lagar och förordningar som berör arbetsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsarbetets olika delar belyses liksom förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete och olika rehabiliteringsaktörers insatser.

Kursen är praktiskt inriktad där du får vägledning i hur du kan arbeta med arbetsinriktad rehabilitering genom att vi arbetar med ett case. Möjlighet finns att diskutera med andra kursdeltagare och utbyta erfarenheter.

Efter kursdagen kommer du att ha kunskap om vilka krav som ställs på dig som chef för att kunna arbetet med arbetsinriktad rehabilitering.

Kursen bygger på ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

  • Aktuella lagar och regler.
  • Hur kan en rehabiliteringsprocess gå till?
  • Vem gör vad, när och hur i det arbetsinriktade rehabiliteringsarbetet?
  • När kan en rehabiliteringsprocess ses som avslutad?

Förbered dig för aktiviteten

Före kursdagen vill vi att du förbereder dig genom att du går igenom vilka policy och rutiner där du är verksam som chef.

Mer information om förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats.

Boka plats

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. 
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg