Att leda förändring

Kursen riktar sig till dig som bedriver eller ska bedriva förändringsarbete och som vill öka din förståelse för hur önskad förändring sker.

Under dagen fokuserar vi på vad du kan göra för att skapa förändring utifrån två olika perspektiv, det linjära och det cirkulära. Genom korta föreläsningar, reflektion och erfarenhetsutbyte som berör olika förändringsteorier vidgas dina perspektiv. Målet är att ge fler perspektiv som stödjer dig i ditt förändringsarbete. Du får möjlighet att formulera prioriterade aktiviteter för din önskade förändring.

Ur programmet

  • Dina förutsättningar för att skapa förändring.
  • Hantera motstånd i förändringsarbetet.
  • Viktiga perspektiv att ta hänsyn till i förändringsarbetet.

Förbered dig för kursen

Intervjua minst en av dina medarbetare kring följande frågor:

  • Vad tycker du är utmaningar med förändringar i vår organisation? 
  • Vad är din förväntan på min roll vid förändringar?

Mer information om förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats.

Boka plats på kursen

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista.
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Gävle 10 april (2018) 09:00 - 16:00 - Gävle, Gävle
  • Luleå 24 maj (2018) 09:00 - 16:00 - Luleå, Luleå
  • Örebro 12 juni (2018) 09:00 - 16:00 - Örebro, Örebro
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg