Att företräda chefer - Arbetsrätt och löneprocess

Den här kursen riktar sig till dig som är företrädare och vill fördjupa dina kunskaper om arbetsrätt och löneprocess.

Den första kursdagen ägnar vi åt processen vid en omorganisation, från MBL-förhandling till uppsägningar. Målet med kursdagen är att du ska känna till de arbetsrättsliga regler som aktualiseras vid en omorganisation, samt veta när och hur du ska agera när arbetsgivaren initierar en omorganisation på din arbetsplats.

Dag två fokuserar vi helt på löneprocessen. Som företrädare har du en ovärderlig roll för att löneprocessen ska fungera för dig och dina kollegor på din arbetsplats. Vi går igenom Ledarnas syn på lön och hur löneprocessen är tänkt att fungera. Målet med kursdagen är att du ska hitta utvecklingsmöjligheter för ditt ledaravtal och er löneprocess för att kunna jobba vidare med det på hemmaplan.

Ur programmet

  • Det här innebär förhandlingsskyldighet.
  • Omplaceringsskyldighet och turordningsregler.
  • Genomgång av ditt ledaravtal.

Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Endast för företrädare.

Förbered dig för kursen

Före kursdagen vill vi att du har genomfört företrädarcertifiering på ledarna.se och lyssnat på en podcast om förhandlingsskyldighet.

Boka plats på kursen

Logga in och boka din plats. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Betyg