Att företräda chefer - Arbetsrätt och förhandling

Den här kursen riktar sig till dig som är företrädare och vill fördjupa dina kunskaper om arbetsrätt och förhandling.

Den första kursdagen ägnar vi åt processen vid en omorganisation, från MBL-förhandling till uppsägningar. Målet med kursdagen är att du ska känna till de arbetsrättsliga regler som aktualiseras vid en omorganisation, samt veta när och hur du ska agera när arbetsgivaren initierar en omorganisation på din arbetsplats.

Andra dagen ägnar vi åt förhandling. Vi går igenom vad som måste finnas i ett protokoll och annan dokumentation och tekniker och att tänka på vid en förhandling.

Ur programmet

  • Det här innebär förhandlingsskyldighet.
  • Omplaceringsskyldighet och turordningsregler.
  • Förhandlingsteknik och förhållningssätt i förhandlingen

 

Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Endast för företrädare.

 

Förbered dig för kursen

Före kursdagen vill vi att du har genomfört företrädarcertifiering på ledarna.se och lyssnat på en podcast om förhandlingsskyldighet.

Boka plats på kursen

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. 

Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Text: Uppdaterat: 2021-12-01
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Stockholm 27 apr 10:00 - 28 apr 16:00 - Ledarna, förbundskontoret, Sankt Eriksgatan 26, Stockholm

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg