Arbetsmiljö - chefens ansvar - "den hybrida arbetsplatsen" ur ett arbetsmiljöperspektiv

Kursen vänder sig till dig som leder medarbetare och där du har arbetsmiljöuppgifter och ansvar. Som chef har du en nyckelroll för att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.

För att du ska ha bästa möjliga förutsättningar för detta arbete går vi översiktligt igenom grunderna i arbetsmiljölagstiftningen. Vi gör nedslag i arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Vi kommer att gå igenom vad du som chef behöver tänka på för att säkerställa en god arbetsmiljö. Särskilt fokus kommer riktas till den återgång till arbetsplatser som nu sker under hösten 2021 när pandemirestriktionerna lättar.  

Efter kursdagen kommer du att ha kunskap om vilka krav som ställs på dig som chef för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och vad du kan göra om arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Kursen bygger på ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

 

Ur programmet

  • Aktuella lagar och regler som hjälper dig att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
  • Hur skapar man en bra återgång till arbetsplatsen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv? 
  • Vem är ansvarig för arbetsmiljön och vad gör jag som chef när arbetsmiljöarbetet inte fungerar? 
  • Erfarenhetsutbyte mellan chefer.

 

Praktisk information
Kursen sker digitalt i Zoom. Övrig praktisk information och länkar skickas ut någon/några dagar innan kursen.

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

 

Boka plats

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan.
Mer information om eventuella förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en bekräftad plats.

Text:
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Zoom 20 januari 08:30 - 12:00 - Digital livekurs, Zoom
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg