Motiverande lönesättning

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att du som chef ska känna dig tryggare med att lönesätta dina medarbetare.

Under dagen tar vi upp faktorer som bidrar till att dina medarbetare upplever motivation. Du får lära dig hur du kan jobba med en löneprocess löpande över året kopplad till verksamhetens mål. Vi går också igenom hur du följer upp och bedömer prestation samt hur du ska genomföra ett bra lönesamtal. Kursen vänder sig till dig som är lönesättande chef. 

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

  • Faktorer som bidrar till motivation och upplevd rättvisa.
  • Hur du sätter individuella mål och följer upp dem under året.
  • Hur du bedömer dina medarbetares prestation.
  • Förberedelse och genomförande av lönesamtal.

Förbered dig för aktiviteten

Att sätta lön handlar om att bedöma och belöna prestation. För att kunna göra det behöver du sätta mål på dina medarbetare som du senare kan bedöma och ge återkoppling på.

Inför kursen vill vi att du skriver ner fem individuella mål på en av dina medarbetare som du kan ta med dig som exempel.

Mer information om förberedelser inför kursen skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats.

Boka plats

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. 
Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg