Chefskurser och seminarier

Som medlem i Ledarna har du tillgång till ett brett utbud av kurser och seminarier. Våra kurser ges över hela landet och du kan även göra digitala kurser. Fler kurser och tillfällen släpps löpande.

Ännu inte medlem? Ansök om medlemskap för att delta i våra kurser!

Välj ämne eller ort:

  • Helsingborg 3 oktober
  • Linköping 8 oktober
  • Trollhättan 5 december
  Kursen riktar sig till dig som står inför att starta upp, eller är mitt inne i ett förändringsarbete. Under dagen ges du som chef möjlighet att öka din förståelse för hur du kan bedriva förändring i en önskvärd riktning. Under dagen fokuserar vi på vad du kan göra för att skapa förändring utifrån två olika perspektiv, det linjära och det cirkulära.
  • Örnsköldsvik 18 september
  • Göteborg 23 oktober
  • Örebro 24 oktober
  Kursen vänder sig till dig som leder medarbetare och har ett arbetsmiljöansvar. Som chef har du en nyckelroll för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.
  • Visby 24 september
  • Jönköping 3 oktober
  • Stockholm 28 november
  Kursen vänder sig till dig som vill bli säkrare i din ledarroll, så att du lättare kan hantera utmaningar och konflikter på arbetsplatsen.
  • Luleå 4 december
  • Malmö 10 december
  Kursen vänder sig till dig som har arbetsrättslig grundkunskap och som vill bli säkrare som chef så att du lättare kan hantera utmaningar på arbetsplatsen.
  • Göteborg 12 september
  • Stockholm 17 september
  • Stockholm 30 september
  • Malmö 15 oktober
  Kursen riktar sig till dig som planerar att söka nytt chefsjobb.
  • Gävle 5 september
  • Göteborg 6 november
  • Stockholm 21 november
  Kom igång och rekrytera med struktur och kvalitet.
  • Stockholm 2 september
  • Karlstad 12 september
  • Malmö 21 november
  • Eskilstuna 12 december
  I dagens komplexa och snabbföränderliga värld sker alltmer arbete i grupp. Samtidigt visar forskning att få grupper presterar bättre än den enskilt bästa individen.
  • Södertälje 11 september
  • Linköping 17 oktober
  • Uppsala 21 november
  • Västerås 27 november
  Välkommen på en heldagskurs i interkulturellt ledarskap Många chefer har bristande erfarenhet av att leda medarbetare med annan bakgrund än svensk, vilket kan hindra dem från att rekrytera bland utrikesfödda. Gäller det dig också? Eller är din arbetsplats redan mångkulturell, men du behöver mer kunskap för att leda den?
  • Skövde 3 september
  • Karlskrona 24 september
  • Växjö 15 oktober
  • Stockholm 7 november
  • Jönköping 12 november
  Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om konflikters uppkomst, utveckling och hantering.
  • Stockholm 28 augusti
  • Örebro 5 november
  • Göteborg 12 november
  Samtal är ett verktyg för att leda dina medarbetare i vardagen.
  • Stockholm 20 september
  • Göteborg 28 november
  Välkommen till en konferens där dina ledarskapsutmaningar sätter agendan. Ett arbetsliv som präglas av hög komplexitet och snabbhet ställer andra krav på ledarskapet än trögrörliga och förutsägbara skeenden. Här får du hjälp att möta framtiden.
  • Falun 5 september
  • Stockholm 9 september
  • Malmö 24 september
  • Sundsvall 2 oktober
  • Jönköping 17 oktober
  • Göteborg 24 oktober
  • Halmstad 5 december
  Kursen riktar sig till dig som är ny i din roll som chef eller på väg in i ditt första chefsuppdrag.
  • Stockholm 26 augusti
  • Borlänge 10 september
  • Göteborg 9 oktober
  • Kalmar 28 november
  • Luleå 12 december
  Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att utveckla din verksamhet och dina medarbetare i vardagen.
  • Stockholm 19 november
  Optimera dina möten
  • Halmstad 3 oktober
  • Eskilstuna 17 oktober
  • Falun 22 oktober
  • Stockholm 24 oktober
  Seminariet ger dig tillfälle att träna coachande samtal med andra chefer.
 • Som chef ska du arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  • Karlstad 22 oktober
  • Gävle 5 november
  • Stockholm 3 december
  Att vara chef i dagens arbetsliv är både utmanande och krävande. Vi talar ofta om vad som är en bra chef men glömmer hur en organisation bör vara som man kan vara bra chef i.
  • Växjö 4 september
  • Umeå 17 oktober
  Att vara chef och ledare handlar om att varje dag balansera flera olika intressen, förväntningar och uppgifter.
  • Örebro 29 augusti
  • Uppsala 12 november
  • Malmö 9 december
  Idag efterfrågas att chefer har en tydlig etisk kompass. Men vad är det och hur skaffar du dig en sådan?
 • Som chef är det lätt att gå vilse i djungeln av managementlitteratur – där nya rön ständigt presenteras som olika modeller och koncept.
  • Bromma 24-25 september
  • Bromma 12-13 november
  Kursen vänder sig till dig som fått förtroendet att företräda dina chefskollegor och målet är att ge dig ökad trygghet i din roll och kunskap om de regelverk som ger förutsättningarna för ditt uppdrag.