Ledarna inom Ideburen sektors föreningsstämma

Ledarna har under flera års tid attraherat chefer som arbetar inom den idéburna världen att bli medlemmar i förbundet. I höstas 2017 vad det därför läge att bilda en ny branschförening för alla medlemmar inom ideell, kyrklig, idrottslig och kulturell verksamhet. Nu kallar vi alla våra medlemmar till vår första föreningsstämma.

 Vi kommer även få lyssna till Truls Neubeck från Ideell Arena som föreläser om ledning och styrning inom ideell sektor.

Anmälan
Vi behöver ha din anmälan senast den 20 september. 
Föreningen står för dina kostnader i samband med stämman. Mer information kring resebeställningar får du i din bekräftelse.


Motioner

Du vet väl att du som medlem även kan motionera till föreningsstämman? Motionen behöver föreningen ha senast den 24 augusti och görs här!

Varmt välkommen på stämma!

Stina Nordström
Ordförande

Text: Uppdaterat: 2018-05-02

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg