Chefsrollen i civilsamhället – del 1

 Nu erbjuder vi återigen utbildningen Chefsrollen i civilsamhället – del 1! Eftersom efterfrågan på utbildningen är stor, och det finns ett behov av löpande kompetensutveckling för civilsamhällets chefer, så anordnar Ledarna inom idéburen sektor (LIS) en ny omgång av den populära heldagsutbildningen i samarbete med Johan Welander.

 

Huvudfokus under utbildningen blir på frågor som:

Hur ser chefens omvärld ut?
Vad är unikt/särart med att vara chef i civilsamhället?
Vilket är chefens uppdrag?
Varför finns det ofta en skillnad mellan formell och reell chefsroll (och hur hanterar du det som chef)?
Vilka förutsättningar behöver du som chef i civilsamhället?
Vilka tio utmaningar behöver chefer i civilsamhället hantera?
Vilka är chefens viktigaste strategier?
Årets utbildning har bland annat uppdaterats med nya inslag kring chefsrollen och omvärlden samt aktuell forskning. Tanken är att utbildningarna Civilsamhälleschefen del 1 och del 2 är regelbundna årligt återkommande inslag i utbudet för medlemmar inom LIS.

Målgrupper/deltagare
Utbildningen passar både nya och erfarna chefer, högsta chefer och mellanchefer samt såväl chefer med lång erfarenhet från civilsamhället som du som har ditt första chefsjobb i en idéburen organisation och undrar varför vissa saker är annorlunda i den nya miljön jämfört med i offentlig eller privat sektor.

Pedagogik
Utbildningen innehåller ett antal olika arbetssätt för att främja deltagarnas lärande. En kombination mellan inslag som mikroföreläsning, erfarenhetsutbyte, samtal, självreflektion och värderingsövningar används. Om det är möjligt givet covid-19, sker utbildningen fysiskt, på Ledarnas kansli i centrala Stockholm. Annars genomförs den digitalt.

Praktiskt
Utbildare: Johan Welander
Var: Stockholm (Ledarnas kansli), alternativt digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i Ledarna inom idéburen sektor
Antal platser: 30(så först till kvarn gäller – anmäl dig därför gärna så snart som möjligt!)

Om Johan Welander

Johan är personalvetare och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (släppt 2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (2013). Han har en bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald – bland annat som vice ordförande i en av civilsamhällets arbetsgivarorganisationer.    

Dagligdags leder Johan konsultföretaget Thinkandact och arbetar med civilsamhällets chefer, ledningsgrupper, medarbetare och styrelser.

Välkommen

Ledarna inom Idéburen sektor

Text: Uppdaterat: 2021-05-05

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg