Chefsnätverk för Ledarna inom idéburen sektor

Nytt chefsnätverk 2022 för Ledarna inom idéburen sektor

Ledarna inom idéburen sektor, LiS, startar i början av år 2022 upp sitt andra chefsnätverk för civilsamhälleschefer. Detta efter stor efterfrågan på ytterligare nätverk – och ett framgångsrikt första år med Lis ”pionjärchefsnätverk”. Nu utökar vi med andra ord nätverksmöjligheterna – varmt välkommen att delta och anmäla dig!

Fokus och teman

Chefsnätverket har fokus på samtal och erfarenhetsutbyte, men det kan förekomma något föreläsningsinslag då och då

  • Chefsrollen i civilsamhället (uppdrag, roll och förutsättningar)
  • Chefen och omvärlden
  • Civilsamhället, professionaliseringen och framtiden
  • Medarbetarskap och rollen som anställd/medarbetare i civilsamhället
  • Hybridiseringen – organisering, särart och mötet mellan ideell, offentlig och privat sektors logiker.

Pedagogik, arbetsformer och antal deltagare

Digitala nätverksträffar: det möjliggör för deltagare i hela landet att medverka. Varje träff är 2 timmar lång och sker kl 9-11.

Planen är att Ledarna inom idéburen sektor anordnar fem nätverksträffar/år och chefsnätverk. Chefsnätverket har plats för max 30 deltagare.

Detta för att ha en viss ”närhet” och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan, skapa trygghet i gruppen och möjliggöra en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna – oavsett om dessa sker digitalt eller fysiskt. De digitala nätverksträffarna sker i lämpligt digitalt verktyg, sannolikt Zoom.

Datum och tider

År 2022 sker nätverksträffarna följande datum:  

  • 1 februari
  • 30 mars
  • 31 mars
  • 1 september
  • 9 november               

Tiden för varje träff är mellan 09.00 – 11.00. Inför varje träff får alla deltagare program samt länk till träffen.

Processledare

Nätverket processleds av Johan Welander, erfaren processledare med fokus på civilsamhällets organisationer. Johan är personalvetare och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef (2013). Johan har under hela 2000-talet haft ledande roller i olika organisationer i civilsamhället: bland annat som chef, HR-ansvarig och förtroendevald.

Som medlem i Ledarna inom idéburen sektor deltar du kostnadsfritt i nätverket som medlemsförmån. 

Som deltagare förväntas du ha möjlighet att delta helst fyra av fem nätverksträffar. Detta för att det finns ett stort intresse att delta, men också för att vi tror att du mår bra av att delta regelbundet och har mycket att bidra med! du är viktig för oss!

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 januari.

Eftersom nätverket har begränsat antal platser, är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig därför gärna direkt!

Om det finns fler anmälda än platser i nätverket, upprättas en väntelista som administreras av Ledarna.

Varmt välkommen till vårt nya chefsnätverk!

Stina Nordström, föreningsordförande Ledarna inom idéburen sektor

 

Text: Uppdaterat: 2021-12-08

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg