Chefsnätverk för Ledarna inom idéburen sektor

Just nu är nätverket fullsatt

Ledarna inom idéburen sektor startar i början av år 2021 upp ett nytt nätverk för föreningens medlemmar. Du kan vara ny eller erfaren chef, ha ditt första chefsjobb i civilsamhället eller ditt sjätte. Du kan vara chef med många anställda, eller den enda chefen med en handfull medarbetare. Kort och gott – du är civilsamhälleschef. Ochdu vill både dela erfarenheter och lärdomar och lära av andra civilsamhälleschefer.

Fokus och teman

I chefsnätverket läger vi fokus på samtal och erfarenhetsutbyte, men det kan också förekomma föreläsningsinslag. Nätverket tar avstamp i den verklighet hela samhället inklusive cheferna i civilsamhället befinner sig: en digital vardag. Vi börjar därför att träffas i digital form och lär ha majoriteten träffar under 2021 digitalt. Nätverkets deltagare ger vid den första träffen förslag på möjliga teman för de träffar som därefter sker under året. Några temaexempel:

  • Rollen som civilsamhälleschef
  • Civilsamhället som arbetsmiljö – vad innebär det att leda i den?
  • Ledarskap och distansarbete
  • Medarbetarskap – hur arbetar vi med det?

Pedagogik, arbetsformer och antal deltagare

Idén för nätverket innebär i första hand digitala träffar. Det möjliggör för deltagare i hela landet att medverka. Varje träff är två timmar lång och föreningen anordnar fem nätverksträffar under året. Chefsnätverket har plats för max 30 deltagare. Detta för att ha en närhet och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan och möjliggöra en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna.

Datum och tider

År 2021 sker nätverksträffarna följande datum: 17/2, 15/4, 15/6, 14/9, 17/11                    

Tiden för varje träff är mellan 09.00 – 11.00. Inför varje träff får alla deltagare program samt länk till träffen.

Processledare

Nätverket leds av Johan Welander, erfaren processledare med fokus på civilsamhällets organisationer. Johan är personalvetare och författare till böckerna Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019), Idéburen chef (2013) och Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021). Johan har under hela 2000-talet haft ledande roller i civilsamhället, som chef, HR-ansvarig och förtroendevald.

Kostnadsfritt deltagande

Som medlem i Ledarna inom idéburen sektor deltar du kostnadsfritt i nätverket som medlemsförmån. Som deltagare förväntas du ha möjlighet att delta helst fyra av fem nätverksträffar. Detta för att det finns ett stort intresse att delta, men också för att vi tror att du mår bra av att delta regelbundet och har mycket att bidra med!

Anmälan

 Vi vill ha din anmälan senast den 18 januari. Eftersom nätverket har begränsat antal platser, är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig därför gärna direkt

Varmt välkommen!

Stina Nordström, ordförande i Ledarna inom idéburen sektor

Text: Uppdaterat: 2020-12-15

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg