Digitalisering och AI - medlemsmöte Ledarna inom Transport & Logistik

Varmt välkommen till vårt medlemsmöte där vi kommer få lyssna Joakim Wernberg visar hur den tekniska utvecklingen påverkar ekonomiska och sociala aktiviteter. Vi kommer också genomföra val av valberedning.

Förändring i digitaliseringens kölvatten

Digitaliseringen medför en samhällsomfattande omställning i samma storleksordning som ångkraften och elektriciteten, men hur ser denna omställning ut och hur ska vi orientera oss i den pågående förändringen? Joakim Wernberg visar hur den tekniska utvecklingen påverkar ekonomiska och sociala aktiviteter på ett sätt som ritar om den ekonomiska geografin i grunden. Det är inte storleken på teknikinvesteringarna, utan förmågan att anpassa organisation och arbete för att dra nytta av tekniken som kommer att skilja framgång från motgång i omställningen.

Joakim Wernberg är forskningsledare vid Entreprenörskapsforum samt affilierad vid Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola. Han är filosofie doktor i ekonomisk geografi och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med politisk och samhällsekonomisk analys.

Aktiviteten är kostnadsfri och genomförs via Zoom. Kom ihåg att logga in för att anmäla dig!

Text: Uppdaterat: 2021-04-14

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg