Mitt framtida ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

- Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte

- Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg

- Bättre förutsättningar att verka som chef

- Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

Programmet sträcker sig över ca tre månader och omfattar tre moduler och det är viktigt att du kan närvara vid alla tre tillfällen.

Varje modul är obligatoriskt och vid förhinder debiteras en No show avgift på 2000:- 

Varje modul är under två dagar, vi börjar dag 1 klockan 16.00 och avslutar dag 2
klockan 16.00.

Dag 1 har vi aktivitet kl 16-18 och sedan avslutning med gemensam middag.

Dag 2 börjar kl 8.30 och avslutas kl 16.00.

Modul 1: 3-4 februari

Modul 2 : 21-22 mars

Modul 3: 19-20 maj

Utbildningen sker på Ledarnas kontor Sankt Eriksgatan 26, Stockholm

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar 

 

Ledarna inom Vård och Omsorg

Text: Uppdaterat: 2021-11-24

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg