Klimatsmart ledarskap – hur då? Ledarna inom Livsmedelsbranschen

Medvetna ledare skapar bättre resultat. Vi vet att chefer inom vår bransch har olika förutsättningar. Vi erbjuder därför våra medlemmar en dag kring där vi utforskar hur du som chef kan leda klimatsmart. En dag som är väl förankrad i vardagen.

Idag ligger hållbarhets- och klimatmål högt på agendan och vi som chefer har en nyckelroll i den omställning vi står mitt i.

Ledarna inom livsmedelsbranschen har tagit fram en dags utbildning för dig som chef i branschen. Utbildningen är förlagd mellan kl 9-17 dag 1 och 9-11 dag 2.

Tid & Plats

Den 26-27 november, genomförs digitalt.

Du som anmäler dig får en bekräftelse med länk och ytterligare information inför uppstart.

Henrik Challis och Lucas Grind är processledare under dagen. Båda har en bred erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling.

Axplock av innehållet

Hållbar chef - vad är det? Hur skapar jag som chef delaktighet i hållbarhetsarbetet? Vilka nycklar finns till omställning?

Anmälan
Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval av anmälningarna så att vi får en blandad grupp. För att kunna delta måste du vara verksam som chef/ledare. Kom ihåg att logga in för att kunna anmäla dig.

Text: Uppdaterat: 2020-11-10

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg