Förtroendefullt ledarskap - Ledarna inom Livsmedelsbranschen 2020/2021

Vill du få de insikter, färdigheter och verktyg som behövs för att lyckas med ditt långsiktiga hållbara ledarskap? Då har du möjligheten att förbättra innehållet i din verktygslåda med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Ledarskap.

Programmet bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning. Forskningsresultat visar att det behövs fem grundläggande färdigheter för att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete:
1. Avsikt – vilja till samarbete
2. Sanning – öppenhet
3. Eget val – personligt ansvar
4. Självkännedom och förståelse av andra
5. Problemlösning och förhandling

De fyra första färdigheterna, som vi arbetar mycket med under utvecklingsprogrammet, bygger på Will Schutz välkända FIRO-teori och hans program The Human Element®.

Dessa färdigheter stöds också av rön från den senaste hjärnforskningen som tillsammans med ditt ledarbidrag och egen reflektionstid ökar dina möjligheter att utöva ett hållbart ledarskap.

Den femte färdigheten behandlas med stöd av den välkända Harvardmetoden för konflikthantering – Intressebaserad Problemlösning.

Utvecklingsprogrammet innebär att du måste kunna delta från start till avslut vid alla tillfällen.

Tid & Plats


Alla träffarna genomförs på Ledarnas kansli i Stockholm.
3-4 november, start klockan 16.00 den 3/11 och avslut klockan 16.00 den 4/11.
2 december klockan 10.00-16.00
20 januari 2021 klockan 10.00-16.00
17 februari 2021 klockan 10.00-16.00

Du som deltar får följande verktyg att använda direkt:
• Förmåga att i samarbete med andra - lösa problem och intressemotsättningar
• Möjlighet i att föra goda samtal - lyssna och att inte gå i försvar
• Kunskap om vad skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av tillit
• Hur egen reflektionstid kan hjälpa dig att fatta bättre beslut
• Hur ditt ledarbidrag skapar mer nöjda medarbetare
• Verktyg för att lösa problem och intressemotsättningar mellan människor
• Självkännedom med ökad insikt om dina egna beteenden
• Insikter om vad du som ledare kan behöva veta om hjärnan

Programmet

Metodiken vi använder är korta teoripass, dialog, övningar, självskattningar och visualiseringar.

De som leder har erfarenhet från ett stort antal genomförda utvecklingsprogram och praktisk erfarenhet från förändringsledning då rädslor, försvar, låg tillit & öppenhet har varit de största hindren för att lyckas.

2019 år utbildning på ledarna blev uppskattat av samtliga deltagare. Axplock ur åter-koppling efter kursen - ”Jag har blivit en helt annan människa och utbildningen är med mig hela tiden”, ”Jag är en mer närvarande chef”, ”Min konflikträdsla är borta” samt ” Jag går inte i försvar och lyssnar samt ställer frågor”

Räkna med 4 intensiva lärorika och utmanande dagar som ger dig nya ledarverktyg direkt.

Kostnad

Utvecklingsprogrammet är kostnadsfritt men resor och eventuell övernattning får deltagarna stå för själva.

Din intresseanmälan
Då vi endast har 14 platser tar vi in intresseanmälningar. Logga in för att anmäla dig!
Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att utse deltagare.

Varmt välkommen

Håkan Blomqvist
Ordförande
Ledarna inom Livsmedelsbranschen

 

Text: Uppdaterat: 2020-05-28
Anmäl dig till kursen

Tid och plats

  • Stockholm 3 nov 16:00 - 4 nov 16:00 - Ledarna, St Eriksgatan 26, Stockholm

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg