God muntlig kommunikation - att vara maximimalt professionell i det skarpa läget

Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Modern forskning visar att det är så oerhört mycket mer än själva innehållet i ett anförande som påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot.

Följaktligen kan god muntlig kommunikation i det ”skarpa läget” vara ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan de produkter/tjänster som erbjuds ofta är försumbar för kunden.
Oavsett om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet rörande artikulation och uttryck. Studier från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt.

Powerpointpresentationer, kvartalsrapporter, säljande anföranden eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att berätta så att mottagaren triggas och attraheras till lyssning och interaktion, oberoende av ämne och talarsituation.

Med ovanstående som utgångspunkt introducerar Per Furumo Voice and Message AB ett för alla professionella talarsituationer grundläggande ramverk, ”manualen för alla professionella talarsituationer”. Denna ”ledstång” ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge/styrka, betoning, pausering, etc

Kroppsspråket liksom ständig retorisk vägledning rörande innehåll och disposition är en naturligt integrerad del av utbildningen.

Om Per Furumo
Per Furumo, konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik. Bland Pers kunder finns en mängd av våra stora företag, organisationer, Regeringskansliet, offentliga personer och många andra. Per är ursprungligen utbildad sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har utifrån sina erfarenheter från samarbeten med flera av världens främsta dirigenter, sångsolister och orkestrar förpackat och omsatt sina kunskaper för näringslivet. Han arbetar idag heltid med sina företag Voice and Message AB och Röst och Budskap AB.

Välkommen!
Johan Videkorp

Ordförande Ledarna inom Handeln

Text: Uppdaterat: 2020-01-20
Anmäl dig till kursen

Tid och plats

  • Umeå 21 april 09:00 - 16:00 - Scandic Plaza, Umeå

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg