STI - Stämma, Träfiber och Branschdag

Varmt välkommen till vår mellanstämma, branschdag och träfiber den 26-27 september i Stockholm.Under dagarna kommer vi ha vår stämma där vi tar beslut om föreningens framtida verksamhet. Vi kommer också ha en branschdag - Från skog till hållbar produkt, där vi kommer att prata om skogsnäringens bidrag och på vilket sätt den kan hjälpa till att förbättra vårt klimat. Magnus Berg från Skogsindustrierna berättar om deras arbete kring hållbarhet och ger en helhet av deras arbete. Henrik Challis som är moderator under eftermiddagen kommer att leda samtalet och ta frågan vidare – för vad innebär det för dig som chef, i ditt dagliga arbete? De flesta inom skogsnäringen har frågan på agendan – att ställa om produktion och arbetssätt så det blir mer cirkulärt och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

Tid & Plats
Den 26-27 september med start klockan 13.00 och avslut den 27 september med lunch klockan 12.00.

Hotellrum är bokat för alla deltagare. Föreningen står för dina rese och logi kostnader. Förtroendemannalagen gäller.

Anmälan
Aktiviteten är kostnadsfri, förtroendemannalagen gäller. Kom ihåg att logga in för att kunna anmäla dig.

Till vår branschdag - Från skog till hållbar produkt- bjuds alla föreningens medlemmar in. Vill du ta med en kollega som ännu inte är medlem så går det bra till en kostnad av 500 kronor. Anmälan görs här!
Text: Uppdaterat: 2019-09-30

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg