Skogs och Träindustrin - stämma och branschdag

För dig som är företrädare - På årets branschforum fortsätter vi att fördjupa oss i hållbarhet och vilka krav det ställer på vårt ledarskap i vardagen och vad som kommer krävas.

Henrik Challis leder samtalet om hur vi ska får en hållbar skogsnäring, en hållbar råvaruförsörjning och samtidigt bibehålla biologisk mångfald. Skogen ska tillgodose mycket, nya produkter och även vara tillgänglig för rekreation.

Inbjudna talare är Magnus Berg, Skogindustrierna, David Johnsson, Trä och Möbelföretagen, TMF och Stefan Edman, biolog, miljödebattör och författare.

Magnus Berg, kommer att berätta om arbetet med att ta fram skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.

David Johansson, kommer att ge sin syn på vilket ledarskap som kommer att behövas för att uppnå målen inom branschen. Med Agenda 2030 som bas har Trä och möbelföretagen formulerat mål och vision för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Stefan Edman menar att 2020-talet måste bli handlingarnas årtionde. Han pratar om skogarnas viktiga roll att klimatförändringar inte är vanliga miljöproblem utan vi behöver vetenskap och teknik. Kan EU och Sverige ta ledartröjan och bli goda föredömen i klimatomställningen?

Stämmoförhandlingar kommer att ske i samband med branschformet.

Under förmiddagen dag 2 kommer vi Henrik ge föreläsning varvat med interaktion kring ledarskap och hur vi påverkas av trender. Vilka utmaningar står vi inför som ledare? Vilka förändringar sker i ledarskapet och dess förutsättningar?

Tid & Plats

Den 30 september klockan 10.00 med avslut den 1 oktober klockan 13.00. Centralt i Stockholm. Aktiviteten är för dig som är företrädare och kostnadsfri. Föreningens står för resa, logi samt förlorad arbetsförstjänst.

Kom ihåg att logga in för att anmäla dig!

Text: Uppdaterat: 2021-06-07
Logga in och gör anmälan

Tid och plats

  • Stockholm 30 sep 10:00 - 1 okt 13:00 - Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm, Vasagatan 1, Stockholm

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg