Din uppskjutna lön! - Byggcheferna avd Väst

Pensionsseminarium för dig som anställd inom privat sektor.

Vad är ålderspension? Vilka val kan jag göra? Vilken trygghet har din familj om du skulle avlida?

Under seminariet får du en övergripande genomgång av hur pensionssystemet fungerar, vad du omfattas av och vilka valmöjligheter du har. Du får information om både din allmänna pension och din tjänstepension.

Vi går även igenom PTK:s Rådgivningstjänst. Där får du personlig och kostnadsfri rådgivning om din tjänstepension ITP anpassade efter dig och din familjesituation.

Text: Uppdaterat: 2018-10-22

Information om hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter om dig som är medlem
Personuppgifter om dig som inte är medlem

Betyg